Évköszöntő gondolatok

Mi, bárhogyan álljanak, alakuljanak a csillagzatok, soha nem mondunk le arról a reményről, hogy egyszer már nekünk is állhat a győzelem, lesz több szabadság, több jog, lesz önrendelkezés, lesz méltóság.
Hirdetés

„S lesz kedv és erő is ezekért tovább küzdeni. Mert ingyen semmit nem adnak ezen a világon, de elvenni is csak azt tudják véglegesen és visszavonhatatlanul, amiről önmagunk lemondtunk.

Küzdeni tehát 2015-ben is kell, s még szívósabban, még több kitartással, mint eddig, mert ha nem ezt tesszük, akkor meddő és haszontalan volt minden eddigi harcunk, s végleg a ködökbe vész reménységünk, hogy végre méltósággal, teljes önmagunkat vállalva éljünk szülőföldünkön, a földön, mely elidegeníthetetlen jussunk.

Ha az elmúlt esztendő nem volt a legszerencsésebb és a legbőkezűbb számunkra, akkor az újtól kell kicsikarnunk azt, ami nekünk jár, ami minket isteni akarat és a legjobb emberi törvények szerint megillet. Szabadság és autonómia, teljes magunk háborítatlan, akadálytalan vállalása és megélése, a történelem során kivívott, de sokszor elvett és elvitatott jogaink visszaszerzése. Ehhez sok hit és még több áldozat kell, hogy ne csupán egyéni boldogulásunkat építgessük, de közösségi előmenetelünket is.”

Hirdetés