Menetelés után egy évvel

A menetelés után számos tekintetben előrébb állunk ugyan, de célba még nem értünk, mi több, fennáll a veszélye annak is, hogy az eddigi eredmények szertefoszlanak.
Hirdetés

„Az RMDSZ kormányra került, s ez jelentősen korlátozza mozgásterét, már az idei, március 10-i marosvásárhelyi autonómiatüntetés mellé sem állt oly lelkesen, de azt a szövetség is belátta: komolyan kell venni az autonómiamozgalom képviseletét, s talán ennek tudható be, hogy hosszas vajúdás után kidolgozott és a román közvélemény előtt felvállal egy autonómiastatútumot. Ez egyben újabb törésvonalat is jelent az erdélyi magyar közéletben: az SZNT és az EMNP szerint ugyanis a már meglévő, Csapó-féle dokumentumból kellett volna kiindulni.

A magyar–magyar viták ellenére azt mégiscsak egyfajta eredményként könyvelhetjük el, hogy, noha a hivatalos kommunikációban a román hatóságok próbálták bagatellizálni az egy évvel korábbi tüntetést, azért pontosan érzékelték a veszélyt – az RMDSZ kormányra invitálása alighanem ennek elhárítását is szolgálta –, de a nagyhatalmak szintén odafigyeltek arra, és az ukrán válság teremtette új geopolitikai kontextusban amerikai közvetítéssel kezdődött újabb magyar–román egyeztetés.

Hogy ennek mi lesz az eredménye, még nem tudjuk, az ugyan rosszat sejtet, hogy a neptuni alkut tető alá hozók közvetítenek, de azért vannak különbségek az akkori és mostani helyzet között: ezúttal például nyilvánosságra hozták, hogy egyeztetések folynak, és a magyar álláspont is keményebbnek, határozottabbnak tűnik.”

Hirdetés