Gyűlöletbeszéd az autonómiáról

A magyarokon ütni azért egyszerű, mert kisebbségben vannak. Mert nincs lehetőségük a méltó válaszra.
Hirdetés

„Van jogorvoslat az alkotmány szerint, de nevezzen meg valaki egyetlen olyan esetet, amikor egy véresszájú uszítót a törvény teljes szigorával büntettek meg. Mutasson valaki egy román publicistát, gyakorló román nacionalistát, honatyát, akitől megvonták a közlés jogát, felfüggesztették állásából, bírósági perben vesztesnek mondották ki vagy szabadságvesztésre ítélték magyarellenes kirohanásai miatt!

Mutassatok egyetlen román filmet, regényt, amely az elnyomott magyarok igazáért áll ki a többségiekkel szemben, amely legalább lelkiismeretfurdalást ébreszt azért a püffeszkedő viselkedésért, lenézését amelyet az uralmon levő gyakorol más ajkú alattvalóival szemben. (Amerika vagy a mai Németország rengeteg efféle művészi alkotást tud felmutatni.) Tud valaki példát, ahol egy román-magyar politikai perben a független román bíróság elítélte volna román nacioanlizmust?”

Hirdetés