Ogyessza közelsége

Ha a Vörös Hadsereg lerohanná Romániát, akkor ellenállás kifejtése esetén valóban félóra alatt végezne a bekebelezéssel, de ha békésen fogadnák a hódítókat, akár három napig is elhúzódna a megszállási hadművelet.
Hirdetés

„Precíznek látszó nagyképű jóslatok, katonai kuruzslók vizionálják percnyi pontossággal, hogy Románia félórát állhatna ellen egy orosz támadásnak. Dühödt kommentárok, hazafias fenyegetések várják a muszkákat a másik oldalon, fényes győzelmet jósolva a lebírhatatlan nép hősiességnek, amint azt Ceauşescu elvtárs gépezete tanította évtizekeken át a (Decebál óta) patrióta honfitársaknak, a betanított, lefizetett történelemhamisítók kiverte ócska csapáson haladva. Egy közlemúltig talán még érvényes és szellemes megjegyzés szerint, ha a Vörös Hadsereg lerohanná Romániát, akkor ellenállás kifejtése esetén valóban félóra alatt végezne a bekebelezéssel, de ha békésen fogadnák a hódítókat, akár három napig is elhúzódna a megszállási hadművelet, ennyit időt venne igénybe, amíg a szovjetek udvariasan meghallgatnák a fogadásukra előkészített üdvözlő beszédeket és elovasnák a megyei és városi elöljáróknak a dolgozók egyöntetű határozatát tükröző táviratait.

 
Băsescu elnök megemlítette, hogy Ogyessza itt van Románia keleti végeitől egy ejtőernyős (deszantos) ugrásra. Tenni kell valamit. Egyelőre hivatalosan nincs mozgósítás, nem keverednek meggondolatlanságba, ami okos lépésnek is minősíthető. Románai mindig nevezetes volt politikai kétarcúságáról. (Ami a politika és az országvédelem dolgában korántsem számít bűnnek.) Miközben az ország a nyugati szövetségesek büntető intézkedéseihez támogatólag csatlakozik, és a NATO egységek honi állomásoztatása ellen nem emel függetlenségi vétót, eközben a Szatmár-vidéki gazdák máris több ezer tonna cseresznyét kötöttek le az orosz kereskedelmi partner számára, hiszen mezőgazdasági termékeink továbbra is a hússzor, ötvenszer, kilencszázszor nagyobb és minden természeti adottsággal rendelkező Oroszországban kelnek el legjobban.”
 

Hirdetés