Üzenet a börtönpalackból

Egy törvénysújtotta polgármesterjelölt olvasónk eljuttatta országmentő gondolatait szerkesztőségünkbe. A szöveget cenzúrázatlanul közöljük. Csak szavazati joggal rendelkező, erős idegzetű polgároknak ajánljuk!!!
Hirdetés

Polgártársak!

Kovács Pál vagyok, az Önök polgármesterjelöltje. A börtönből szólok hozzátok. Igen, lesújtott rám a Törvény, mert elsikkasztottam a pártkasszát.

Legalábbis ezt állítja a kegyetlen és irracionális igazságszolgáltatás. Természetesen ártatlan vagyok. Életemben nem loptam, nem hazudtam, nem üzérkedtem a befolyásommal, nem éltem vissza semmiféle hatalommal, amit a Párt vagy az érdekvédelmi szervezet (mikor melyik) a kezembe adott.

De most nem a személyemet ért eget rengető igazságtalanságról akarok beszélni. Ami elmúlt, elmúlt. A cella remek, és kérés nélkül bevezették az XXX tévécsatornát is. Arról az eksztatikus revelációról szeretnék beszélni, ami a börtönben ért. Úgy érzem magam, mint Nagy Szent Teréz, ha szabad ily szavakkal élnem. Bár a börtönben ez nem számít kivételes érzésnek.

Polgártársak! Rádöbbentem, hogy a börtönben sokkal több idő áll a rendelkezésemre, mint odakint, az úgynevezett szabad világban. Rádöbbentem, hogy akár 24 órán keresztül is törődhetek a Ti gondjaitokkal. A szó legszorosabb értelmében éjt nappá téve tevékenykedhetek a mi szép közösségünk felvirágoztatásán. Hiszen nem csábítanak partik, lobbik, pártok, közpénzen történő kéjutazások, vaskos borítékok. Nem! Csak én vagyok – a ti polgármesteretek – és a Sors. Nem kell pártharcokra, aljas alkukra, választási csalásokra, kampányhazugságokra és kenőpénzek leosztására fecsérelnem a belém vetett bizalom szülte energiákat. Teljes erőmmel arra összpontosíthatok, amiért újra meg újra megválasztotok engem, immár 25 éve. És mindehhez nem kellett egyéb, mint egy hűvös börtöncella. Hát nem csodálatos?

Hirdetés

De, csodálatos. És az is csodálatos, hogy mindannyiotokat szépen végig tudlak hallgatni, ha eljösztök beszélőre. Polgártársak, engedjétek hozzátok jönni a szavaimat. Gyertek el hozzám. Annyi időm van, amennyi éppen kell.

De mondok egy még jobbat. A közösség érdekeinek szolgálatával eltöltött örömteli börtönórák megtermékenyítették elmémet. Egyedülálló törvényjavaslatot dolgoztam ki országunk, de az egész világ jobbá tételéért is. Javaslom, hogy az ország összes polgármesterjelöltje vonuljon börtönbe. Testületileg! Nemre, etnikumra, vallásra, bőr- és pártszínezetre, továbbá szexuális preferenciára való tekintet nélkül. Képzeljétek el, polgártársak, milyen robbanásszerű fejlődésnek indul majd az ország, ha minden egyes vezetője börtönben csücsül, és csak a nép sorsának javításán dolgozik. Tisztán, bűntelenül, mindenféle csábítástól mentesen.

Itt állok előttetek, polgártársak! Másként nem tehetek. Szavazzatok rám, és én bebizonyítom nektek, hogy a híresztelések ellenére igenis létezik erkölcsös politikus. És ennek fejében csak egy kis pecsétet kérek tőletek.

Hívetek mindörökké, a közösség szolgálatában

Kovács Pál, polgármester és jelölt

Hirdetés