Az ünnep eredete

A nemzeti létünket biztosító tartásunk megtörése és önérzetünk szétzúzása érdekében az évszázadok során számtalanszor elferdítették múltunkat az erre felkért hivatásos történelemhamisítók, olyannyira, hogy hazugságok vagy féligazságok egész sora épült be tudatunkba, és a nyilvánvaló bizonyítékok ellenére ott leledzik makacsul jelenleg is.
Hirdetés

„Ezek némelyike éppen augusztus 20-ával kapcsolatos, mert egyes magas rangú világi vagy egyházi méltóságok alaptalanul még mindig azt hangoztatják, hogy ez a nap államalapításunk, az alkotmány és az új kenyér ünnepe.

Az augusztus 20-hoz kötődő hiedelmek első helyén az államalapítás ténye áll, melyet mi kénytelenek vagyunk megcáfolni, hiszen az új magyar államot nem István király, hanem Árpád fejedelem alapította, miután 895-ben népével birtokba vette a Kárpát-medencét. Meghatározás szerint ugyanis az állam egy olyan szervezet, mely főhatalmat gyakorol egy adott területen élő népesség fölött, márpedig ez a feltétel Árpád apánk korában messzemenően teljesült, beleértve a határok pontos kijelölését is. Az alkotmány ünnepévé Rákosi Mátyás kommunista diktátor nyilváníttatta, miután 1949-ben, éppen augusztus 20-án hirdettette ki a Magyar Népköztársaság alkotmányát, e jeles nap eredeti tartalmának a feledtetése végett. Az új kenyér ünnepének augusztus 20-ra történő áttevése szintén ősi jelentőségének az elkendőzési szándékára vezethető vissza. Ezt a fontos eseményt ugyanis már évszázadokkal korábban is megünnepelték, csak éppen nem ekkor, hanem annak rendje és módja szerint júliusban, amikor az aratás befejeződött.

Augusztus 20-hoz igazság szerint csak és kizárólagosan az első keresztény magyar király relikviáinak 1083-ban történt oltárra emelése köthető, melyet László királyunk parancsára és VII. Gergely pápa hozzájárulásával hajtottak végre István szentté avatása érdekében.”

Hirdetés