Öndicséret és gyalázat

Dicséri kisebbségpolitikáját a román kormány külügyminisztere, mint a cigány a maga lovát, ám a külhoni románok, bevallásuk szerint nem ilyen lovat akarnak.
Hirdetés

„Bogdan Aurescu román külügyminiszter szerint Románia jó példát mutat a világnak, és azt szeretné, ha a román modellt honosítanák meg Európának azokban az országaiban is, ahol »a román kisebbséghez tartozó személyek« élnek. A külügyi tárca vezetője a határon túli románok 13. marosfői nyári egyeteméhez intézett üzenetében azt írta: Románia elvárja, hogy a határon túli románok számára biztosítsák az etnikai, kulturális, vallási és nyelvi identitás megőrzését, és ehhez legalább olyan jogokat kér, mint amilyeneket Románia biztosít a területén élő nemzeti kisebbségeknek.

A külhoni románok azonban a magyar modellt tartják inkább követendőnek.

»Xeroxolják (azaz másolják) le a magyar testvérek megoldásait« – kérte Bojan Alexandrovici ortodox pap, a szerbiai Timok-völgyi vlachok képviselője a román hatóságokat. Alexandrovici arra hívta fel a figyelmet, hogy ha Románia nem hoz létre és nem alkalmaz egy koherens stratégiát a külhoni románok nemzeti identitásának a megőrzésére, akkor a Timok-völgyében élő vlachok el fognak tűnni.

»Nagyon tisztelem a magyar testvéreket, mert ők tudják, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ugyanígy kellene nekünk is egy intézetet létrehozni, amelyik attól függetlenül működhet, hogy ki kerül éppen hatalomra Bukarestben. Ha cserélődne a kormány, a miniszter vagy az államtitkár, a struktúra létezne, és tenné a dolgát« – mondta Bojan Alexandrovici.

Hirdetés

Alexandrovici arra is utalt, hogy nincs különbség a Timok-völgyében élő vlachok és a románok között, de a vlachok mégse kaphatnak román állampolgárságot. (…)

Bogdan Aurescu és a román külügyi tárca önelégültségére ezek szerint nincs semmi ok. Ahogyan megtapasztalhattuk ennek az országnak az állampolgáraiként: elmélet és gyakorlat között elméletileg semmi különbség, gyakorlatilag azonban óriási!”

Hirdetés