A román protokronizmus 10 legfényesebb „aranyköpése”

Kronológiai sorrendben közöljük őket. A végén jön a java, a kortársak kutatásai. Vigyázat: sajnos nincs semmilyen HUMORVESZÉLY!
Hirdetés

1. Bogdan Petriceicu Hașdeu (1838-1907) történész 1860-ban megírja a Vajon elvesztek-é a dákok? (Pierit-au dacii?) című tanulmányát, amelyben bebizonyítja, hogy a románok egyáltalán nem tiszta római származásúak, és megválaszolja a címbeli kérdést. Nem, a dákok nem vesztek el. Aztán 1874-ben megírja A román pásztorkodás eredete (Originile păstoriei la români) című cikkét, és fölényesen igazolja: a csobán, bács, esztena, orda, brinza szavak dák eredetűek. Aki nem hiszi, járjon utána!

2. Cezar Bolliac (1813-1881) újságíró, amatőr régész az 1870-es években felfedezte a dák ábécét (majdnem), továbbá bizonyos „őskori” pipaleletek alapján arra következtetett, hogy a dákok dohányoztak. És aki dohányzik, az van!

3. Nicolae Densușianu (1846-1911) történész megírja Az őskori Dácia (Dacia preistorică) című gigászi munkáját. Hitelt érdemlően bizonyítja, hogy Kr. e. 6000 táján az akkor Dáciából alakult ki a pelazg birodalom, amely Uranus és Saturnus királyok (?) idején minden idők legnagyobb impériumává nőtte ki magát: egész Európát, a mediterráneumot, Egyiptomot és Észak-Afrikát is magába foglalta. Magyarán: az egész civilizáció dák magokból szökkent szárba. A római is. És naná, hogy a római meg a dák ugyanazon nyelv dialektusai voltak. Nézze meg akárki Traianus oszlopát: világosan látszik, hogy a rómaiak kedélyesen csevegnek a dákokkal. Vagyis nem kellett nekik tolmács. Vagyis egy nyelvet beszéltek. Kész.

4. Nicolae Portocală tábornok (?-?) 1932-ben megírja Dácia és a régi civilizációk őstörténete (Din preistoria Daciei și a vechilor civilizații) című könyvét, amelyben határozottan kijelenti (értsd, igazolja): a dákok mindig is egyfajta rusztikus latin nyelvet beszéltek. Idézünk: „A talián is románul beszél, csak rosszul.” Továbbá nem a román nyelv „romlott latin”, hanem a latin „romlott román”. Quod erat demonstrandum.

5. Marin Bărbulescu-Dacu (?-?, és az sem világos, mivel foglalkozott, azon túl, hogy némileg szimpatizált a legionárius mozgalommal) 1936-ban megírja A román nyelv dák-trák eredete (Originea daco-tracică a limbii române) című könyvét, amelyben erőlködés nélkül arra a következtetésre jut, hogy a mai román nyelv nem egyéb, mint maga a dák nyelv. Azaz ma is dákul tanul minden gyerek az iskolában.

6. Ioan Alexandru Brătescu-Voinești (1868-1946) író 1943-ban megírja A román nemzet és nyelv eredete (Originea neamului românesc și a limbii noastre), melyben kijelenti: „Mi nem újlatinok, mi őslatinok vagyunk.” És: „A latin a géta-dákok nyelvének irodalmi formája volt.” Ezek a tézisek axiómák, bizonyításukra semmi szükség, aki nem hiszi, bizonyítsa be az ellenkezőjét! Na.

Hirdetés

7. Ion Horațiu Crișan (1928-1994) történész 1975-ben megírja Burebista és kora (Burebista și epoca sa) című könyvét, melyben lazán bebizonyítja a dák írásbeliség létét, sőt, odáig megy a kutatásban, hogy kijelenti (bréking nyúz): „A román filozófia történetébe külön fejezetben kell beiktatni a géta-dák filozófiát…” Dixit!

8. Iosif Constantin Drăgan (1917-2008) legionárius és üzletember 1974-ben megalapítja a Mi, trákok (Noi, tracii) című folyóiratot, amelyben aranyköpések hosszú sora jelenik meg, a legkülönbözőbb szakemberek tollából. Ez az egyik legszebb: a románok ősei már 100 000 évvel ezelőtt éltek, Vagyis gyakorlatilag  román a világ legősibb népe. Pont.

9. Gheorghe Funar (1949– ) közgazdász, ex-polgármester és áttörténész 2015-ben megírja legújabb könyvét, melynek címe: Kiderül az Igazság Isten valódi Életrajzáról (Se află Adevărul privind adevărata Biografie a lui Dumnezeu). A könyvben Funar doktor ékesen igazolja hogy: a. Isten Fia nem volt zsidó. b. Az Ember Fiát nem metélték körül születése után nyolc nappal. c. Az igazi Szentföld az édeni Géto-Dácia területén található, ahol nem volt szokásban a körülmetélés. d. Jézus Krisztus, a mi Megváltónk földi szülei géta-dákok voltak. e. Ebből következik, hogy Isten és az Ember Fia géta-dák volt. f. Ebből meg az következik, hogy maga Isten is géta-dák volt. Ezt el kell olvasni. Kihagyhatatlan!

10. A legzseniálisabb aranyköpések azonban Lucian Cueșdean (1945– ) orvos és dákkutató 2015-ös könyvében találhatók, melynek lenyűgöző címe a következő: Szenzáció! Több mint 2 500 éve románok vagyunk! (Senzațional! Suntem români de peste 2 500 ani). Könyvében az illusztris dottore 20 év munkáját foglalja össze, többek közt a következőket. a. A pandzsábi nyelv 2 000 színtiszta román szót tartalmaz. b. Ez azt igazolja, hogy a pandzsábiak egy géta törzs leszármazottai, ugyanúgy, mint a románok. c. A géta törzsek egy Közép-Európától Kínáig és Indiáig terjedő hatalmas területen éltek. d. A 2 500 évvel ezelőtt Közép-Ázsiában éldegélő ős-pandzsábi törzset a kínaiak jueciknek, vagyis – logikus – gétáknak nevezték. e. 2 500 évvel ezelőtt a Római Birodalom még nem létezett. f. Tehát a román nyelv régebbi, mint a római. g. Tehát a ködbe vesző múltban egyetlen európai (!) nyelv létezett: az ősromán, avagy a géta-dák. h. Ha a pandzsábiak románul beszélnek, akkor valójában románok. i. 80 millió pandzsábi él Pandzsábban, tehát 80 millió román rokon vár arra, hogy a világ románjaival egyesüljön, és megszülessen végre a Nagyon Nagyrománia. Na, ezt adják össze!

Hirdetés