Közlemény a háromnyelvű helységnévtáblák ügyében

Az ötnyelvű üdvözlőtábla Kolozsvár határainál nem megoldás. A hivatalos helységnévtábláján kell megjelennie a város magyar és német elnevezésének.
Hirdetés

Az Isten hozott Cluj-Napocán felirat nem helyettesítheti az azonos karakterekkel kiírt Kolozsvár-Klausenburg feliratot.

Az ál multi/interkulturalizmus szónokai egyenlőségjelet tesznek a turisták, bevándorlók és az őshonos magyar közösség közé. Az itt élő magyar közösség szervesen hozzájárult a város mai képéhez, és mindezt minden szerénység nélkül ki lehet jelenteni. Milyen sokszínű városról beszélhetnénk, ha az egyik meghatározó közösség az őt megillető jogokat feladva visszavonulna és közömbösen nézné a városvezetés képmutató magatartását.

A kolozsvári magyarok nem vendégek a városban és nem másodrendű polgárai a városnak, éppen ezért a jogaikról nem mondhatna le sem őseik, sem unokáik megvetése nélkül. Abban, hogy most ilyen helyzetbe kerültünk nagy szerepe van a városi tanácsban ülő RDMSZ- frakciónak. Minimum pofátlan, hogy most médiabeágyazottságukat kihasználva a táblaügy élharcosaiként próbálnak feltűnni. Az elmúlt években számtalanszor élhettek volna érdekérvényesítő képességükkel, már ami megmaradt belőle. Ki kell mondani, hogy az RMDSZ is felelős és le kell vonni a tanulságot, az öntömjénezés ideje lejárt.

Hagyják a civileket, a másképp gondolkodókat harcolni és ne akarjanak utolsó kétségbeesettségükben mások eredményeire akaszkodva, megmenteni önnön javukra használt hatalmukat.

Hirdetés