Gondolatok az új tanév küszöbén

Egykor majd önálló Erdélyben és autonóm Székelyföldön élhetünk, tevékenykedhetünk, szerethetünk, és dicsérhetjük az Urat. Csak tanulni, tanulni, tanulni kell!
Hirdetés

„Az idő múlásával egyre merészebb célkitűzés a követelményeknek megfelelni, és olyan elvárás, melynek eleget tenni diák és oktató részéről egyaránt fokozódó elkötelezettséget, hivatástudatot, kitartást és áldozathozatalt feltételez. Ugyanakkor feladatnak sem könnyű, mert megbolydult világunkban teljesítése egyre nehezebbé válik, azonban meg kell értenünk, hogy felemelkedésünk biztosításának és jólétünk megteremtésének ez az egyetlen módja.

A megszerzett tudás ugyanis függetlenséget, biztonságot, szellemi fölényt és végső soron olyan hatalmat jelent, melytől határmódosítás vagy önkény sem foszthat meg minket, mert elválaszthatatlanul hozzánk tartozik, a miénk. Éppen ezért, minél többet birtokolunk belőle, annál erősebbek vagyunk, s így könnyűszerrel elbánni sem lehet velünk. Általa pedig lassan álmaink is valósággá válnak, s egykor majd önálló Erdélyben és autonóm Székelyföldön élhetünk, tevékenykedhetünk, szerethetünk, és dicsérhetjük az Urat. Csak tanulni, tanulni, tanulni kell!

Mindezt belátva kérjük arra az Istent, adjon erdélyi magyarságunk pedagógustársadalmának, valamint tanulóinak és diákseregének a jövőben is egészséget, szilárd hitet és jó értelemben vett konokságot, hogy a most előttük álló tanév folyamán is kellő mértékben gyarapíthassák szellemi fegyvertárunkat.”

Hirdetés