Ígéretekkel közeleg a tanévkezdés

Hol marad a reform, mennyiség helyett a minőség, egyenlő esélyek teremtése városon és falun, iskolai autonómia és sok más egyéb, ami kellene az igazi felzárkózáshoz?
Hirdetés

„A legtöbb kérdésben miért nem alkalmazzák az oktatási törvényt még hatályba lépése után három évvel sem? A diákok évközi ellenőrzése, a nyolcadikosok országosan egységes felmérője és az érettségi gyenge eredményeinek kiértékelése után évente megfogalmazott javító intézkedések miért nem köszönnek vissza a tanulók tel­jesítményében? Hát a pedagógusok (le)sze­replése a versenyvizsgákon? Hol marad a reform, mennyiség helyett a minőség, egyenlő esélyek teremtése városon és falun, iskolai autonómia és sok más egyéb, ami kellene az igazi felzárkózáshoz?
Egyelőre még ott sem tartunk, mint korábban, amikor a tudásnak értéke volt, a pedagógust megbecsülték, és nem számított, kinek mennyi pénz nyomja a zsebét, szabad utat kapott a tehetség és a szorgalom, a törvény be nem tartását pedig büntették. Ezért aligha hihető, hogy amíg saját magunkhoz nem zárkózunk fel, addig mások útját járhatjuk.”

Hirdetés