Az önkormányzatok felelőssége

Az autonómia próbaköve lehet, hogy önkormányzataink képesek-e egységes, összehangolt fellépésre.
Hirdetés

„Ha ahhoz viszonyítjuk, hogy Székelyföldön 153 önkormányzat dolgozik, bizony, kevésnek tűnik az a huszonöt, amely eddig határozatban nyilvánította ki: az egységes, autonóm székelyföldi régióhoz szeretne tartozni. (…)

Persze, jól tudjuk, helyi vezetőink sincsenek könnyű helyzetben. Hiányzik egyik oldalról a határozott központi állásfoglalás. Ki támogatásként, ki parancsként, ki engedélyként élné ezt meg – ezzel szemben tény, hogy az RMDSZ felső vezetése mind a mai napig nem foglalt egyértelműen állást e határozatok ügyében. Aztán másfelől ott a román hatóságok kekeckedése. Tele a sajtó az erről szóló hírekkel: hogy a prefektus megtámadja, hogy még a tervezetek elfogadása előtt perrel fenyegetőzik, a szimbólumaink ellen indított hadjárat – és ez csak a jéghegy csúcsa, a bukaresti hatalom nem válogat ám az eszközökben, ha fokozni szeretné a nyomást. Ha pedig ezeket sem tévesztjük szem elől, akkor talán mégiscsak adhat némi okot a bizakodásra, hogy az elmúlt időszakban mintha felgyorsult volna a határozatok elfogadásának folyamata, mintha egyre gyarapodna azon települések száma, amelyek önkormányzata igennel válaszol a felhívásra, és mintha újra kibontakozna az a magyar összefogás, amely lehetővé tette például a székelyek nagy menetelésének megszervezését.”

Hirdetés