Hé, Nostradamus!

Az „fă” vitában pedig mindenki megfeledkezett a katasztrófát előidéző vétkesről.
Hirdetés
„Az ember – ha nem Romániában élne – azt hihetné, hogy a pusztító árvizek rövidesen a múlt rémemlékei maradnak. A Román Vizek Országos Hatósága ugyanis elkészítette az ország természeti kockázatoknak kitett vidékeinek térképét, amelynek alapján a jövőben precízen meg lehetne szervezni az érintett területét védelmét. Csakhogy az ember Romániában él, és nem lepődik meg azon, hogy a térképen nem szerepelnek a mostani – illetve a 2005-ös – nagy árvíz által elöntött települések (sem). Mi több, a méteres vízzel borított helységeket »nem veszélyeztetett« községként tüntették fel.
A Román Vizek Országos Hatósága szerint azonban a térkép csak általános tájékoztató jellegű, a vörössel jelölt településeken nem biztos, hogy pusztítani fog a víz, amint az sem biztos, hogy a kockázatmentesnek feltüntetett helységeken nem tombol majd az ár. A térkép csak a kiöntéssel fenyegető folyószakaszokat tünteti fel, ám – a hatóság véleményének megfelelően – kis területeken árvizet okozhat a flash-food, azaz a szokatlanul nagy csapadékmennyiség, a hegyoldalról alázúduló hólé, a hegyi patakok, valamint a pangó vizek. Ezek viszont nem szerepelnek a térképen.
A hatóság 46 millió eurót költött térképre, és további húsz, hasonló térképet rendelt meg összesen 370 millió euróért. A vízügyi miniszter szerint a mostani csak »árvíztörténeti mappa«, amelynek hiányában előre jelezni csakis Nostradamus tudna.

Meggondolandó, hogy a »lehézett« miniszterasszonynak akár igaza is lehet. Szerintem forduljunk bátran Nostradamushoz: a helyzet aligha változik a mostanihoz képest – ám megtakaríthatunk 370 millió eurót.”  

Hirdetés