A határidő

Akár tetszik ez bizonyos hazai csoportosulásoknak, akár nem, Romániában és külföldön, nemzetközi intézmények előtt, a romániai magyarság egyetlen legitim, tehát jogállamilag hitelesített képviselője az RMDSZ.
Hirdetés

Az egyik székelyföldi megyei lap eszmefuttatása nyomán a világhálós visszhangozók (fórumozók, hogy a kellő fogalmat használjam) közül nagyon sokan most igyekeznek ráhúzni a vizes lepedőt az RMDSZ-re vagy egyes vezetőségi tagjaira, hogy azért hoztak létre bizottságot a székelyföldi területi autonómia működési keretének a kidolgozására, mert megint csak a végletekig szeretnének elhúzni, elnapolni valamit, hogy ne legyen belőle semmi.

Ez az állítás hamis. Egy jogi fogalomrendszerre, jelenleg használatos jogi környezetre támaszkodó parlamenti beadvány nem egy kisebb-nagyobb tömegek előtt megtartott lelkes szónoklat papírra vetett változata, hanem olyan logikai szerkezet, amelyet bármiféle törvényhozási vitában érvekkel meg lehet védeni és amelynek érvényesüléséért ugyanígy küzdeni.

Akár tetszik ez bizonyos hazai csoportosulásoknak, akár nem, Romániában és külföldön, nemzetközi intézmények előtt, a romániai magyarság egyetlen legitim, tehát jogállamilag hitelesített képviselője az RMDSZ. Amely nem engedheti meg magának, hogy olyan fércmunkát tegyen le a parlament asztalára, amely egyetlen kézmozdulattal félresöpörhető. Ezért célravezetőbb, ha minden mondat és akár minden kötőszó lehetséges értelmezésén százszor és ezerszer elgondolkodnak, semminthogy valamiféle olyan, más és más valóságkörnyezetben fogant törvénycikkelyeket ollózzanak össze, amelyekkel néhányan már megpróbálkoztak, a siker legkisebb esélye nélkül.”

Hirdetés