Izsák Balázs azt üzente

Huncut, aki vitatja, ám a jelek szerint kismillió embert mégis meg lehet szédíteni a szabadságra való hivatkozással. Izsák Balázs is sűrűn horogra tűzi ezt a csalit.
Hirdetés

„A Terra Siculorum statútumának (olvasható az sznt.ro honlapon) 103. szakasza leszögezi: »a hatáskörök gyakorlásához szükséges pénzeszközök nagy részét a régiónak saját pénzforrásokból kell létrehoznia«. A pénzforrásokból pedig nem borvíz bugyog, hanem adó, dézsma, díj, harács, illeték, járulék, kilenced, porció, sarc és tized. Mer’ a plusz hatáskörök nem borvizet isznak, hanem az említett jövedelmeket. Mint a szivacs. – Érti-e kend, Mózes? Adót kelle’ fizetni, miként írja azt a 107. szakasz! Mer’hogy lesznek: települési, széki és székelyföldi önkormányzati szervek. Gyönyörű székházak, irodákkal tömve mindahány, képernyő előtt ücsörgő személyzettel. S még a kereskedelmi kamarákról és egyéb csudabogarakról nem is szóltam. Lesznek rendeleteket kibocsátó, végrehajtó, meg a végrehajtást ellenőrző, a végre-nem-hajtást megtorló szervek, hivatalnokok, beamterek, inspektorok, instruktorok – vagyis a nadrágosok különböző fajtái az érdekvédelem, közképviselet meg a közigazgatás minden területéről. Úgymint: vagyonkezelők, örökösödési szakértők, humán erőforrás menedzserek, tűzvédelmi előadók, biztosítók, kárbecslők, rendőrök, csendőrök, két- vagy négylábú vagyonvédelmi megbízottak (Pista bácsi vagy Bodri), fejlesztők, hasznosítók, szakértők és szakbarbárok, árvízvédelmisek és ürgeöntők, kisajátítók, szavazatszámlálók, kisbírók, szanitécek, besorolók és előléptetők… Majd’ elfeledém a legfontosabbat: adószedők! S tekintve, hogy Észak-Balkániában élünk – ahol a szomszéd kecskéje állandó életveszélyben van –, hát az is lesz, aki az adószedőnek részletesen beszámoljon Ábel sógor (valós!) vagyoni gyarapodásáról.”

 

Hirdetés