Borboly Csaba elfogadott véleménytervezete

A véleménytervezet elfogadása áttörést jelent, hiszen már többször visszautasították az RB-ben a nemzeti kisebbségekre vonatkozó javaslatait, így ez lehet azon kevés EU-s dokumentumok egyike, amelyben szerepel a nemzeti kisebbségek ügye.
Hirdetés

A Régiók Bizottságának testülete elfogadta az európai felsőoktatásra vonatkozó véleménytervezetemet. Erre alapozva el lehet kezdeni azokat a folyamatokat, amelyek a helyi és regionális felsőoktatási intézmények nemzetköziesítéséhez járulnak hozzá. Meggyőződésem, hogy ezen keretdokumentumok jó alapot képeznek a tervezés, a partnerség-építés elindításhoz.

Az előterjesztett dokumentum egyik legfontosabb megállapítása, hogy a soknyelvű és soknemzetiségű Európában kiemelt szerephez kell jutniuk azon felsőoktatási intézményeknek, amelyek valamely kisebbség nyelvén is képzést nyújtanak. Emellett a véleménytervezet prioritásként kezeli a nemzetköziesítés feltételeit kevésbé teljesítő felsőoktatási intézmények felzárkóztatását az európai felsőoktatás versenyképességének növelése érdekében.”

Hirdetés