Felmérés: a román lakosság fele azt hiszi, Magyarország el akarja szakítani Erdélyt Romániától

Az előző évekhez képest csökkent a számuk, viszont még így is meglepően sokan vannak.

Hirdetés

A múlt héten már közöltünk részleteket az INSCOP legújabb felméréséből, melyet a Strategic Thinking Group nevű agytröszt megbízására végeztek el. A közvélemény-kutató három részben ismertette az adatokat, így jutottunk el az olyan izgalmas kérdésekig, mint például a nacionalizmus vagy Magyarország megítélése.

Bár a koronavírus-járvány felerősítette a gazdasági nacionalizmust, az eszme megnyilvánulásának klasszikus formája visszaszorult. A románok fele (49,5%) egyetért azzal a kijelentéssel, miszerint

Magyarország célja elszakítani Erdélyt Romániától,

43,2 % nem ért egyet vele, 7,4% pedig nem tudja a választ/nem akar válaszolni. A szocio-demográfiai elemzés szerint a férfiak, a 30 és 44 év közöttiek, a közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők, illetve a nyugati és északkeleti megyék lakói körében elterjedtebb ez a nézet. Az ellenkező oldalon a 30 év alattiak, a központi és északnyugati régiók lakói, a magas jövedelemmel rendelkezők, a magánszektor alkalmazottai állnak többségben. A kutatók ennek alapján megállapították, hogy csökkenő tendenciát mutat ez a fajta nacionalizmus.

A válaszadók 87,2%-a vallja azt, hogy Romániának meg kell védenie a területén élő kisebbségeket,

11% szerint viszont ez nem feladata – ebből azt olvasták ki, hogy a románok sokkal toleránsabbak, elhatárolódnak az interetnikus provokációktól, ami óriási előrelépést jelent az elmúlt 30 év mérgező hangulatához képest.

Hirdetés

A románokat Európa másodrangú állampolgárainak tartják – ezzel a kijelentéssel 78,2% ért egyet, és csak 20,4% vallja azt, hogy ez nem igaz. Románia schengeni csatlakozásának késlekedését 43,5% azzal magyarázza, hogy az ország nem teljesítette a követelményeket, 50,2% viszont arról van meggyőződve, hogy az EU-s tagállamok gazdasági okokból akadályozzák a csatlakozást.

A környezetszennyezésről, az illegális fakivágásokról, az autópálya-építést nehezítő körülményekről is megkérdezték a lakosságot, a válaszokat itt lehet megtekinteni.

Hirdetés