A kutyafáját, legyünk végre egészen toleránsak!

Távolítsák el a kereszteket egy templomból, javasolja egy svéd püspök, hogy azok ne zavarják a muszlimokat. Megindultan állunk a nagylelkűség eme Csomolungmája előtt.
Hirdetés

A javaslat azért érdemel nagyobb figyelmet az átlagos polkorrekt ámokfutásoknál, mert nem valami vidéki tiszteletes követte el, hanem Stockholm lutheránus püspöke. (Akiről a hírforrások kiemelik, hogy hölgy és leszbikus, de ez a vonatkozás számunkra teljesen érdektelen.) 

Eva Brunne azért távolítaná el a kereszteket a stockholmi Tengerészek Templomából, mert azok – vélhetőleg – zavarhatják az esetleg arra tévedő hithű muszlim matrózokat, akikről köztudott, hogy evangélikus templomokban szoktak eleget tenni vallási előírásaiknak. Hogy megkönnyítse a dolgukat, a püspök asszony kijelölné Mekka irányát is a templomban, afféle ökumenikus imaházzá alakítva át ezzel Isten hajlékát. 

Derék ötlet, elvégre mi lehetne logikusabb annál, mint hogy egy keresztény templomból eltávolítsuk az illető eklézsia szimbólumait, ellenben behozzunk más világvallások szent helyeire utaló jeleket? Nem kellene azonban megállni itt, további konstruktív javaslatokkal is szolgálhatunk:
 
♦ Első körben a templom tornyáról is le kéne szedni a keresztet, mert hiába távolítjuk el a templom belső teréből, ha ott díszeleg kívül. Fennáll a kockázata ugyanis, hogy a muszlimok eleve be sem lépnek, ha meglátják. (Bezzeg a kálvinisták megússzák ezt a dilemmát, mert a csillag és a kakas inkább értelmezhető kereszténységtől független kontextusban is.)
 
♦ Alternatív javaslat: a kereszt mellé illesszenek félholdat is, bár akkor a Jóisten tudja, mit gondolnak majd a zsidók, a hinduk vagy a buddhisták. A tolerancia áldozatokat kíván.
 
♦ A főtisztelendő asszony és kollégái fontolják meg a lelkészi viselet lecserélését valamilyen vallásilag semleges öltözetre, szolgálat közben is. Illetőleg teljességgel be lehetne szüntetni az istentiszteletet, mert esetleg zavarhatná a templomban imádkozó muszlimokat.
 
♦ Nincs annál hivalkodóbb vallási szimbólum, mint egy templom. Nyilvános térben helyezkedik el, az arra járóknak – akik között vannak más vallások hívei vagy ateisták is – muszáj legalább futólag vetniük rá egy pillantást, és ez lelki traumát okozhat számukra. (Lám, a laikus franciák ki is szúrták II. János Pál pápa provokatív köztéri szobrát.) Ezért aztán el kéne távolítani magát a templomot is, esetleg bevonni valami átlátszatlan, világnézetileg semleges anyaggal. Mindenhol, minden keresztény templomot Európában.
 
Az legalább tiszta helyzet lenne. És akkor kezdhetnénk mindent elölről.

Hirdetés