Kommunikálni Istennel

Valakinek az elméje nem egészen ép. A magyar vezetők egyenesen a Jóistenhez küldték kommunikációs tanfolyamra Csűry Istvánt? Vagy csak ezzel a planetáris ostobasággal bújtak el a válasz elől?
Hirdetés
„Gyöngyszemre bukkantam a Nagyváradon megjelenő Bihari Naplóban. Áder János államfő, Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kövér László házelnök ugyanis néhány napja fogadta a határon túli magyar püspököket. (…)
 
A tudósításból azonban kiderült az is, mi az, ami például Tőkés László utódját, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökét érdekli. Csűry István arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy létezik egy kommunikációs probléma. Tudniillik Romániában a minapi elnökválasztáson Klaus Iohannis személyében nemcsak hogy kisebbségi (szász), nemcsak hogy protestáns (nem ortodox), hanem erdélyi politikus lett a befutó.
Ilyenformán – jelezte a püspök – már hiába fognak panaszkodni az erdélyi magyar protestánsok nyugat-európai testvéregyházaiknak a maguk »komoly nehézségeire« (azaz pénzt kérni), »feltehetően« emlékeztetni fogják őket arra, hogy Iohannis megválasztásával már lesz támogatójuk. Hogyan magyarázzuk el nekik (vö. kommunikáció), kérdezte némi kétségbeeséssel, de azért nem nagyon direkt módon Csűry püspök Orbánéktól, hogy az új elnök kisebbségi, protestáns és erdélyi volta önmagában nem oldja meg a bajainkat?
 
A püspök szerintem tódított egy kicsit, mert jövő időben beszélt. Erősen feltételezem, hogy a nyugat-európai támogatók már megüzenték, hogy ne számítson rájuk. Mindazonáltal – és most idézem szó szerint a Bihari Naplót – Csűry örvendetes megoldásra kapott javaslatot Orbánéktól: »Örülök a válasznak, amit kaptam, a magyar vezetők szerint ugyanis nem kell semmit elkapkodni, majd a Jóisten alkalmas időben elmondja nekünk, hogyan kell ezt kommunikálni…«
 
Valakinek az elméje nem egészen ép. A magyar vezetők egyenesen a Jóistenhez küldték kommunikációs tanfolyamra Csűry Istvánt? Vagy csak ezzel a planetáris ostobasággal bújtak el a válasz elől?
 

Bár a Jóisten lehet, hogy képes valamit sugalmazni, de hogy a testvéregyházak és Iohannis helyett csekket nem küld az erdélyi magyar protestáns vallásfelekezeteknek, az biztos.” 

Hirdetés