A skót példa

Szögezzük le: a nyugat-európai autonómiák a közép-kelet európai térségben, esetünkben a Székelyföldön zajló eseményektől merőben eltérő történelmi-társadalmi körülmények között jöttek létre.
Hirdetés

 

„Az elhúzódó, egyelőre megoldhatatlannak látszó ukrán válság, valamint a skót és katalán függetlenedési kísérletek új perspektívát nyithatnak, sőt kedvező hátszelet biztosíthatnak a székelyföldi autonómia-küzdelem számára is. Jól tudjuk, az EU-ban nincsenek általánosan érvényes rendelkezések a nemzeti kisebbségekre vonatkozóan, ennek ellenére ajánlatos nyitott szemmel és elmével figyelni az eseményeket, mert a helyzet rendkívül képlékeny, ebből következően gyökeresen változhat. (…)

Szögezzük le: a nyugat-európai autonómiák a közép-kelet európai térségben, esetünkben a Székelyföldön zajló eseményektől merőben eltérő történelmi-társadalmi körülmények között jöttek létre

Zömük elsősorban gazdasági okokból. Térségünkben más a helyzet, az első világháborút követően felbomlott Osztrák-Magyar Monarchia területén létrejött utódállamokban a nemzeti türelmetlenség, kizárólagosság dühöngött a kommunista rendszerekben is, azok szenvedő felei pedig mindenütt a kisebbségbe szorult magyar nemzeti közösségek voltak, s maradtak a mai napig.

A jelenlegi helyzetben az erdélyi magyarság politikai képviseletének szerepét kisajátító RMDSZ nem kerülheti meg a kérdéssel való szembenézést. Különösen azt nem, hogy a román politikummal megismertesse a témát, s jelezze, eme igényünkről soha, semmilyen körülmények között nem mondunk le. A nagy kérdés: képes lesz-e, egyáltalán hajlandó lesz-e erre?”

Hirdetés