Szülőföldünkön és magyarként akarunk élni

Milyen állam az, mely minden szinten rágalom- és gyűlölethadjáratot folytat saját polgárainak egy jól behatárolható része ellen?
Hirdetés

„Milyen állam az, melyben korlátozzák és megakadályozzák egy nemzeti közösség tagjait, hogy gyakorolják a gyülekezés és szabad véleménynyilvánítás alkotmány által is biztosított jogát? Milyen állam az, melynek elnöke és nem csak ő, nyíltan és folyamatosan fenyegethet egy népcsoportot, ha az megfogalmazza jogos követeléseit? És végül, hazánknak érezhetünk-e mi, erdélyi magyarok egy olyan országot, mely az említett módon viszonyul hozzánk és bánik velünk?

Súlyos kérdések ezek, ezért a rájuk adható válaszok épp olyan egyértelműek kell, hogy legyenek, mint a hatalom azon rejtett, de általunk rég felismert szándéka, mely a részünkről sérelmezett bánásmódhoz vezetett. Ez ugyanis nem más, mint Románia magyaroktól történő mihamarabbi megtisztításának az igyekezete. Mindezek tudatában pedig, ha e titkos terv feladására akarjuk kényszeríteni őket, akkor nyíltan ki kell mondanunk, hogy tudunk róla, és kivitelezését meg fogjuk akadályozni.”

Hirdetés