Éltessük tovább az értékeket

„A magyar kormánynak meg kell próbálnia beépíteni az alkotmányba minden olyan eszközt, amely a szülőföldön való megmaradással egy időben megerősíti a magyarságot.” Interjú.
Hirdetés

„Az elmúlt mintegy negyed évszázadban a magyar közösséget arra buzdítottuk, hogy éljen a demokrácia eszközeivel, és próbáltuk szélesíteni ezeket a határokat, hogy egyre inkább teret nyerjen a demokrácia. Úgy gondolom, hogy ebből az elvből kiindulva nekünk most is az urnák elé kell járulnunk.

Ezzel együtt fontosnak tartom azt is, hogy a határon túli magyarok, akik a honosítás révén visszakerültek az anyaország keblére, bizonyítsák, hogy nemcsak egy lehetőséget kaptak, hanem felelősséggel is tudnak élni a nemzet iránt.

Fontos, hogy azok az értékek, amelyek az elmúlt 24 évben megfogalmazódtak a nemzet, a haza, a család és a keresztény ideológia mentén, azokat tovább éltessük, és ha az erdélyi magyarnak ebbe lesz beleszólása, akkor mindenképp meg kell hogy tegye. Annál is inkább, mert olyan hangok is hallhatók politikai színtéren, amelyek esetleg megcsorbítanák ezeket a már megszerzett jogokat. Ennél fogva nekünk itt a Partiumban és Erdélyországban ki kell állnunk azok mellett, akik ezeket a jogokat tulajdonképpen visszaadták a nemzetnek.”

 

Hirdetés