Nemük jogi elismerését kérő transzneműek jogsérelme miatt ítélte el Strasbourg Romániát

Két friss ítélet is született az Emberi Jogok Európai Bíróságán, melyben román állampolgárok az érintettek.

Hirdetés

Ismét elmarasztalta Romániát a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), ezúttal azért, mert megsértette két transznemű román állampolgár magánélethez való jogát. A nőként nyilvántartott 38 és 44 éves felperes meg akarta változtatni a nemét a hivatalos okmányokban, ezt azonban a román bíróságok nem tették lehetővé, illetve nemváltó műtéthez kötötték.

Az EJEB bírái szerint a román igazságszolgáltatás egy feloldhatatlan dilemma elé állította a felpereseket: vagy akaratuk ellenére sebészeti beavatkozásnak vetik alá magukat, ezzel pedig sérül a testi integritásukhoz való joguk, vagy lemondanak a szexuális irányultságukról, ez viszont a magánélethez való joggal összeegyeztethetetlen. „Kiszolgáltatott, megalázó és szorongással teli” helyzetbe sodorták ezzel a felpereseket, egy olyan szituációba, melyben „felborult az általános érdek és az érintett felek közötti egyensúly”. A bíróság egyhangúan döntött, hogy a felperesek egyenként 7500 euró erkölcsi kártérítésre jogosultak, egyikőjük további 1153 eurót kap, mert kétszer is műtétnek vetette alá magát.

Egy másik ítélet is született Strasbourgban, melyben román állampolgár érintett: Svájcot arra kötelezi a taláros testület, hogy kártérítést fizessen egy roma származású romániai nőnek, akit 2014-ben ötszáz frankra büntettek koldulásért. A bírák szerint a fiatal írástudatlan lánynak nem volt munkahelye, szociális segélyt sem kapott, ebből kifolyólag jogában állt Genf utcáin koldulással előteremteni az alapvető szükségleteit fedező pénzt. Mivel a lánynak nem volt honnan kifizetnie az ötszáz frankos büntetést, előzetes letartóztatásba helyezték. Svájc mindezzel megsértette az emberi jogok európai egyezményének 8-as cikkelyét, ezért 922 euró morális kártérítést kell fizessen a lánynak.

Hirdetés