Ennyit arról, hogy a román és magyar szakemberek szépen, higgadtan megoldják úzvölgyi katonatemető helyzetét

Félretájékoztatással vádolja a magyar felet a román védelmi minisztérium. De vannak cifrább kijelentések is a friss közleményükben.
Hirdetés

A román védelmi minisztérium azzal vádolja az úzvölgyi katonatemető tárgyában tartott június 26-i szakmai egyeztetés magyarországi képviselőjét, hogy eltorzította az ott elhangzott kijelentéseket. Szerintük Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, a magyar küldöttség vezetője tévesen állította azt, hogy a román fél számára „egyértelművé vált, a moldvai Dormánfalva önkormányzata által elhelyezett ortodox keresztek az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében szolgáló katonák maradványai fölé kerültek”. A teljes magyar nyelvű sajtót bejárta ez a mondat, amit minden orgánum az MTI alapján közölt.

A védelmi minisztérium sajnálattal vette tudomásul – írják közleményükben –, hogy a magyar fél hamis nyilatkozatot tett, és

egy szakmai találkozót arra használ fel, hogy Magyarország nemzetpolitikai célkitűzéseit igazolja.

A tárca közleménye szerint a Hősök Emlékének Országos Hivatalának (ONCE) és magyarországi megfelelőjének képviselői a nemzetközi úzvölgyi temetővel kapcsolatos valamennyi tényszerű és jogi vonatkozású körülményt megvitattak, és megoldási lehetőségeket kerestek arra, hogy az ott nyugvó hősök számára méltó emlékhelyet biztosítsanak, nemzetiségtől függetlenül.

A román fél úgy látta, hogy a magyarországi delegáció kizárólag egy olyan 1917-es tervrajzra alapozta érvelését, mely egy másik temetőt ábrázol. Ezt a temetőt 1926-ban a román állam terültén működő Hősök Emléke Társaság bővítette ki, ugyanakkor 1944-ben ide temették el újra az első és a második világháborúban elhunyt, különböző nemzetiségű hősöket. A beszélgetés során a román fél „megkérdőjelezhetetlen levéltári bizonyítékokat” mutatott be a temető nemzetközi jellegéről – állítja a védelmi tárca –,

visszautasítva azt a feltételezést, hogy „a dormánfalvi hatóságok kegyeletsértést követtek volna el bármelyik osztrák-magyar katonai parcellában”.

A román közlemény arra is kitér, hogy elutasították a magyar fél azon elfogadhatatlan javaslatát, hogy kizárólag az ortodox betonkeresztek alatti területet tárják fel, és rámutattak arra, hogy valamennyi országot be kell vonni a szakmai egyeztetésekbe, és a temető teljes területét technikai feltárásnak kell alávetni.

Hirdetés

„A román fél továbbra is a nyílt és őszinte párbeszédben érdekelt a magyar féllel, de nem érthet egyet a hamis nyilatkozatokkal, és azzal sem, hogy egy olyan szakmai találkozót, melybe a román fél jóhiszeműséggel, a megoldás megtalálása és a feszült helyzet feloldása érdekében ment bele, Magyarország eszközként használjon fel nemzetpolitika célkitűzéseinek igazolására” – zárul a közlemény.

A szakmai tárgyaláson elhangzottakról a magyar fél beszámolóját itt ismertettük Kovács Vilmos, illetve az MTI beszámolója alapján. A román sajtó egyébként – talán csak egyetlen kivétellel – kizárólag a román álláspontot közölte, teljesen figyelmen kívül hagyva Kovács beszámolóját.

Az úzvölgyi helyzet megoldását tehát nemcsak az bonyolítja, hogy a felek nem értenek egyet abban, milyen nemzetiségű hősök nyugszanak az ortodox keresztek alatt, hanem az is, hogy nem képesek megegyezni arról, miről szólt egy szakmai egyeztetés. Mindezt pedig a sajtó is tetézi azáltal, hogy össze-vissza számol be, fontos részleteket elhallgatva, vagy csak egy bizonyos álláspontra fókuszálva.

Hirdetés