Feláshatják az úzvölgyi temető teljes egészét, hogy exhumálják az ott nyugvó hősöket

Közeledtek az álláspontok, de csak a levéltári források áttanulmányozása után, szeptemberben folytatódnak a szakmai egyeztetések a magyar és a román fél között.
Hirdetés

Tárgyalóasztalhoz ültek és kölcsönösen ismertették egymással az úzvölgyi katonatemetővel kapcsolatos levéltári forrásaikat a magyar és a román hadisírgondozásért felelős szervezetek. A szakmai egyeztetés eredményeiről Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, a magyar küldöttség vezetője számolt be az MTI-nek. A bukaresti találkozón román részről a Hősök Emlékének Országos Hivatala (ONCE) vezetősége vett részt, később csatlakozott Nicolae Nasta a román védelmi minisztérium parlamenti államtitkára is.

Az egyik eredmény, hogy egyértelművé vált,

a moldvai Dormánfalva önkormányzata által elhelyezett ortodox keresztek az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében szolgáló katonák maradványai fölé kerültek.

A magyar fél a súlyosan kegyeletsértő állapot megszüntetését kérte.

Megoldási lehetőségként a magyar részről felmerült a betonkeresztek alatti terület feltárása, amit a román fél ahhoz a feltételhez kötött, hogy az exhumálást tejesszék ki a hősi temető egészére.

Az egyeztetés szeptemberben a helyszín közös bejárásával folytatódik. Mivel az úzvölgyi sírkertben más nemzetiségű katonák is nyugszanak, erre

valamennyi érintett ország katonai attaséját meghívják.

Hirdetés

Kovács Vilmos szerint nem eldöntött tény, hogy az úzvölgyi hősi temetőt a román védelmi minisztérium veszi át, bár elindítottak Bukarestben egy ilyen irányú folyamatot. Az egyeztetésen a magyar delegáció jelezte, hogy ezzel nem ért egyet.

A hadisírgondozásról szóló román-magyar kormányközi megállapodás nem tiltja ugyan, hogy kivételes helyzetben egy hősi temetőt állami kezelésbe vonjanak, de a megállapodás azt is leszögezi, hogy a partner előzetes beleegyezése nélkül ezt nem lehet megtenni.

Hirdetés