Kétezer eurót perelt ki az oktatásán spóroló államból egy lopásért ülő elítélt

Az állam sajnálta a pénzt az oktatására, Strasbourg most erkölcsi kártérítés kifizetésére kötelezi.
Hirdetés

Elmarasztalta Romániát az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), amiért megsértette az egyik Jilaván bebörtönzött személy tanuláshoz való jogát. Az Európai Unió Alapjogi Chartája világosan fogalmaz: minden polgárnak meg kell adni a kötelező oktatásban való ingyenes részvétel lehetőségét. Csakhogy jól tudjuk, valamiért a román állam gyakran megfeledkezik arról, hogy

a nemzetközi konvenciók rá is vonatkoznak.

A lopásért elítélt 27 éves Marian Flămînzea 2007 és 2009 között a rahovai börtönben végezte el a 3. és a 4. osztályt, de mire belejött a tanulásba, 2010-ben áthelyezték a Jilavára, ahol többször is kérvényezte, biztosítsák számára az alsó középfokú oktatást. A börtön vezetőségében megvolt a jóindulat, hiszen tárgyalt a lehetőségekről a tanfelügyelőséggel, mely azonban arra hivatkozott, hogy nincs egy osztályra elegendő diák a börtönben.

A tanulás vágyától hajtott Flămînzeanu nem adta fel, panaszt emelt a büntetés-végrehajtási intézetnél, majd bíróság elé vitte az ügyet. A bukaresti törvényszék megállapította, hogy a börtön megtett minden tőle telhetőt, hogy taníttassa a rabot, de

egyetlen diák mellé nem áll módjában tanárt biztosítani.

2011-ben főhősünk ekkor sem adta fel, az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult. Az állam azzal védekezett, hogy túl nagy anyagi terhet jelentene, ha mindössze pár elítélt kedvéért tanárt kellene megfizetni. Ez azonban nem győzte meg a strasbourgi bíróságot, mely rámutatott: a tanuláshoz való jog abszolút jog, tehát semmilyen formában nem korlátozható, a román kormány pedig nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ezt a jogot biztosítsa Flămînzeanu számára. Ezért arra kötelezik, hogy fizessen ki 2 ezer euró erkölcsi kártérítést az elítéltnek. A bíróság a beadvány után nyolc évvel hozta meg az ítéletet.

Hirdetés