A BBTE is nekiment a kisebbségi alsó tagozatos románoktatást káoszba taszító rendeletnek

A felsőoktatási intézmény az alternatívákat is felvázolja.
Hirdetés
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem is bírálja azt a tanügyminiszteri rendeletet, amelynek értelmében a kisebbségi elemi oktatásban csak román szaktanárok oktathatják a román nyelv és irodalmat.
 
A kolozsvári felsőoktatási intézmény hétfőn reagált a számos bírálatot és tiltakozó akciót kiváltó rendeletre.
 
A BBTE jelezte: üdvözli ugyan a minisztérium kezdeményezését, amely a román nyelvnek a kisebbségi elemi osztályokban történő oktatásának szabályozására vonatkozik, ugyanakkor fenntartásait fejezi ki az alábbi megszövegezéssel kapcsolatban: „a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a tantervben előírt román nyelv és irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják.” (a 2018. augusztus 23-án kiadott Kormányrendelet I. cikk, 17. pontja),
 

ezt a megfogalmazást ellentmondást nem tűrőnek tartják.

 
Az egyetem rámutat: jelenleg az alapképzési szakok névjegyzékéből hiányzik a „román mint nem anyanyelv” szak, és
 

a román nyelv és irodalom szak elvégzése nem biztosítja azt a szakmai és pszicho-pedagógiai felkészültséget, amely szükséges lenne a román nyelv oktatásához a nem román anyanyelvűek esetében.

 
Másrészt a BBTE Bölcsészettudományi Karán egy 2008-ban akkreditált választható tárgy is létezik, amelynek neve Román mint idegen nyelv/ nem anyanyelv. Ez a program magába sűríti mindazokat a képzési tapasztalatokat és oktatási anyagokat, amelyeket a  „Módszertani továbbképzés a nemzeti kisebbségeknek román nyelvet tanító, közoktatásban dolgozó pedagógusoknak/RLNM – Román mint nem anyanyelv”.
 
„Abban az esetben, ha ez a tantárgy magiszteri képzéssé alakulna át, biztosítani lehetne azoknak a tanároknak a megfelelő szakmai felkészítését, akik a román nyelvet nem anyanyelvként tanítják majd az elemi osztályokban. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem megfelelően el tudná látni ezt a szakképzést”
 
– közölte az egyetem.
 
„Ezért jelen esetben úgy véljük, hogy célszerű lenne kivételt tenni a kormányhatározat által jóváhagyott rendkívül megszorító előírások esetében, pontosabban meg kellene teremteni a felkészülési lehetőségeket a tanítók és az elemi oktatásban részt vevő tanárok számára a román mint nem anyanyelv tanításának hosszan tartó tapasztalatával, és azok számára is, akiket ilyen jellegű képzésben részesültek a vissza nem térítendő támogatású projektek keretében” –
 
mutat rá a BBTE.

 

Hirdetés