Tíz évi börtönnel büntetnék a románellenességet

Amit azért jó tágan határoznak meg. Szerencsére a honatyák újabban le szokták söpörni az ilyen javaslatokat.
Hirdetés
Akár tíz évi börtönnel is büntetné a románellenes megnyilvánulásokat az a törvénytervezet, amelyet ma nyújtott be a szenátusban 33, a teljes politikai palettáról érkező honatya. Köztük Marius Paşcan, a PMP ügyvezető elnöke, volt Maros megyei prefektus, akit eddig is módfelett frusztrált minden olyan nyelvi jog, amellyel a magyar közösség élt, élt volna vagy ezután élne a készülő közigazgatási törvénykönyv alapján.
 
A PSD, PNL, PMP, sőt USR soraiból is érkező honatyák úgy akarják megelőzni a románellenességet és küzdeni ellene, hogy három hónaptól három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtanák azt, aki nyilvánosan népszerűsít bármilyen románellenes ötletet, fogalmat, doktrínát, vagy románellenes anyagot, szimbólumokat terjeszt, forgalmaz. 
 
Akkor nem tekinthető ez bűncselekménynek, ha művészeti, tudományos, kutatási, oktatási célból vagy közérdekű vita céljából teszi valaki.
 
Aki legalább háromfős románellenes szervezetet alapít vagy ahhoz csatlakozik, három évtől tíz évig terjedő börtönbüntetést kockáztatna. Kivéve, ha valaki feljelent egy ilyen szervezetet, még mielőtt leleplezik, mert akkor ő büntetlenséget élvez.
 

És akkor lássuk, mit tartanak románellenesnek:

A kezdeményezők szerint románellenes az olyan „románokra vonatkozó percepció, amelyet irántuk való gyűlöletként fejeződik ki, valamint a romángyűlölet motiválta verbális és vagy fizikai megnyilvánulás, amely románok vagy nem románok iránt, románok tulajdonai, román közösségek intézményei vagy templomai ellen irányul”. (Mi kérünk elnézést a bikkfanyelvért – szerk.)
 
Románellenes szervezet pedig „bármely, három vagy több személy alkotta csoport ideiglenes vagy folyamatos tevékenységgel, amelynek célja románellenes gondolatok, fogalmak vagy doktrínák népszerűsítése. Idetartozhatnak bejegyzett vagy nem bejegyzett szervezetek, pártok, politikai mozgalmak, egyesületek és alapítványok”, illetve bármilyen, a törvény hatálya alá eső jogi személy.
 
Románellenes szimbólum pedig a törvényjavaslat szövege szerint az olyan „zászlók, emblémák, kitűzők, egyenruhák, szlogenek, köszöntési módok és ehhez hasonló jelzések, amelyek románellenes gondolatokat, fogalmakat vagy doktrínákat közvetítenek”. Románellenes anyagnak minősülnek a románellenes gondolatokat, fogalmakat vagy doktrínákat népszerűsítő képek, szövegek, hang- és videófelvételek.
 
A kezdeményezők az antiszemitizmus ellen küzdő törvényt említik előképként, az abban foglaltakat szerintük be kell vetni a románellenesség ellen is, amely szerintük kitartóan nyilvánul meg, és egyre agresszívebben terjed. A románellenesség szerintük harc a román identitás bármilyen kifejeződése ellen, a román nemzet legitim szuverenitásának megkérdőjelezése, a román nép ellen irányuló diszkrimináció vagy xenofóbia.
Hirdetés