Baj van a Brassaiban!

Ha ez igaz, akkor hahó, RMDSZ, baj van, és nem csak Köpecen, Marosvásárhelyen, hanem Kolozsváron is!
Hirdetés

Végveszélybe került a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum, áll az iskola tanári közössége által a sajtónak elküldött közleményben.

A riadót az a tanfelügyelőségi határozat váltotta ki, mely szerint 2017 januárjában megszüntették a nagy múltú iskola egyetlen elméleti osztályát. Ennek egyenes következménye pedig az, hogy módosulni fog az iskola jogi státusa, magyarán, átalakul szaklíceummá. Vagyis a Brassai Sámuel Elméleti Líceum, mint olyan, megszűnik létezni.

A közleményből az is kiderül, hogy a Brassain mintha átok ülne: sorozatban érték a csapások. 2010-ben elvettek az iskolától egy elméleti osztályt. 2011-ben kilakoltatták az iskolát korábbi székhelyéről, miáltal elvesztette osztályainak egy részét. 2013-ban Péter Tünde (igen, az a Péter Tünde) szakiskolává akarta átalakítani az intézményt. Akkor az RMDSZ közbelépett, és megakadályozta a dolgot. Aztán a 2013/2014-es tanévben mégis megszűnt egy második elméleti osztály. A hab a tortán a 2017. januári határozat volt, amikor is megszűnt az utolsó elméleti osztály.

A Brassai tanári közössége szándékos negatív diszkriminációt említ közleményében. Idézzük: „A Brassai Sámuel Elméleti Líceummal szembeni szándékos negatív diszkriminációnak tartjuk azt, hogy 2010-2017 között a kolozsvári magyar iskolák közül egyetlenként folyamatosan csak tőlünk vesznek el elméleti líceumi osztályokat – most 2017-ben a harmadikat, az utolsót is elvették. Amíg más kolozsvári magyar líceumok 2002 óta változatlan számú elméleti líceumi osztályokkal működhetnek, másfél évtizede nyugodt munkalégkörben és állandó számú tanári karral, addig iskolánk tanári kara 82 tanárról 28 tanárra csökkent az osztályok folyamatos megszüntetése miatt.”

A nyilatkozat szerzői szerint a sorozatos beadványok ellenére az RMDSZ Kolozs megyei szervezete passzívan viszonyult az ügyhöz, amit úgy lehet értékelni, hogy nem tartja fontosnak az iskola fennmaradását. Ismét idézünk a nyilatkozatból: „Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete az évek folyamán példamutatóan ki tudott állni a dési magyar tagozat, a tordai iskola, a szamosújvári iskola, a bánffyhunyadi iskola és a felekezeti iskolák érdekeinek az érvényesítése és megvédése mellett. Legutóbb Csoma Botond, megyei elnök, iskolánk volt diákja, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum képzőművészeti ötödikes osztálya mellett állt ki, sőt tüntetett is érte. (»A kezdetektől támogatom az Apáczai líceum ügyét, és hajlandó vagyok Bukarestig is elmenni, hogy több ilyen eset ne fordulhasson elő a Magyar oktatásban.«) Még nem lenne késő, hogy végre hasonló módon, nyilvánosan, határozottan és egyértelműen kiálljon az RMDSZ Kolozs megyei és kolozsvári szervezete a Brassai Sámuel Elméleti Líceum mellett is, és meggátolja annak felszámolását, hiszen választóiknak azt is ígérték, hogy »Megvédjük iskoláinkat«.”

Hirdetés