Tőkés nem szavazott román pártra

De akkor kire?
Hirdetés

Tőkés László európai parlamenti képviselő már a választások napján világossá tette, hogy nem szavazott az RMDSZ Bihar megyei listáira. A volt püspök akkor így fogalmazott:

„Az erdélyi magyarok még a románoknál is lehetetlenebb helyzetbe kerültek, hiszen számukra az egyetlen választási kínálat a régi egypártrendszer korszakát megtestesítő RMDSZ volt. Következésképpen az erdélyi magyar nem választhatott, hanem legfeljebb – kommunista módon – szavazhatott.

Én magam bihari magyarként nem adhattam szavazatomat a megyei listák korrupt jelöltjeire. Sem a magyar nemzeti önrendelkezés árulóira. A Ceaușescu-diktatúra bukásának évfordulójához közeledve a demokratikus rendszerváltozás lehetséges folytatására szavaztam.”

Talán nem annyira meglepő, ha ezek után akadtak olyanok, akik arra következtettek: Tőkés vagy egy – a demokratikus rendszerváltozást folytató – román pártra, vagy érvénytelenül szavazott.

Az EMNT elnöke azonban szerdán kiadott egy újabb közleményt, a tisztázás szándékával. Nem szokásunk párt- vagy politikusi közleményeket teljes terjedelmükben közölni, de most már tényleg nem tudjuk, hogyan lehet úgy fogalmazni, hogy ne kövessünk el értelmezési hibát.

Hirdetés

Tőkés László közleménye:

„A sajtó nyilvánossága révén és fű alatt egyesek rosszhiszeműen azt terjesztik, hogy Tőkés László európai parlamenti képviselő, az EMNT elnöke román pártra szavazott a december 11-i választáson.
Sajtóirodánk aznap délután kiadott közleménye – a szavazati jog titkosságának keretei között – eligazítást nyújt ebben a kérdésben.
Kiegészítésképpen magát az érintettet, az RMDSZ volt tiszteletbeli elnökét idézzük: »Nem szavaztam román pártra. Választási lehetőségemet azonban behatárolta az a feloldhatatlan negatív körülmény, hogy bihari szavazópolgárként – jó lelkiismerettel – nem szavazhattam a megyei listák azon bejutó helyen szereplő jelöltjeire, akik a korrupció vádja alatt elítélésére váró Kiss Sándor volt megyei RMDSZ-elnök cinkosaiként, saját püspökségem idején, egyházamat megfosztották a Széchenyi-tervpályázaton az Ady-központ céljaira elnyert 320 millió forintos támogatástól.«
Tőkés László ezúton is felkéri azokat, akiket illet, hogy tartsák tiszteletben a választás szabadságának demokratikus jogát.
Mindezeken túlmenően erdélyi képviselőnk gratulál ahhoz, hogy az RMDSZ nemzetpolitikai viszonylatban Bukaresttől Budapest, a román versenypártoktól pedig a Fidesz–KDNP irányában mozdult el, és ennek jegyében szerzett újabb mandátumokat Románia törvényhozásában.”

 

Hirdetés