Elvesztette az Európai Bizottság elleni perét az SZNT

A luxemburgi bíróság szerint a nemzeti kisebbségi régiók nincsenek hátrányos helyzetben más régiókhoz képest.
Hirdetés

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) vezetői alapfokon elvesztették az Európai Bizottság (EB) ellen indított pert a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés ügyében – közölte Izsák Balázs SZNT-elnök a Facebookon, jelezve, hogy két hónap áll a rendelkezésükre a fellebbezéshez. Az SZNT vezetője közzé tette a luxemburgi bíróság sajtóközleményét, melyben arra hivatkoznak, hogy az  európai polgári kezdeményezés, mint jogi aktus

nem a nemzeti kisebbségek által képviselt kulturális sokszínűség megóvására irányul,

hanem az Unió egésze harmonikus fejlődésének előmozdítására, és különösen az egyes régióit sújtó demográfiai hátrányok csökkentésére.

„Az Európai Unió bírósága megállapította, hogy a »régió« fogalmát a tagállamokban fennálló politikai, közigazgatási és intézményi helyzetet tiszteletben tartva kell meghatározni, következésképpen az Unió nem fogadhat el olyan jogi aktust, amely úgy kívánja meghatározni a nemzeti kisebbségi régiókat, hogy nem veszi figyelembe e helyzetet” – szerepel a dokumentumban.

A luxemburgi bíróság szerint „Izsák Balázs-Árpád és Dabis Attila (az SZNT külügyi titkára – szerk. megj.) nem bizonyították, hogy általánosan véve a nemzeti kisebbségi régiók sajátos etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellemzői hátránynak volnának tekinthetők,

így e regiók hátrányos helyzetben volnának az őket körülvevő régiókhoz képest”.

Mint ismeretes, a SZNT és partnerei azt kezdeményezték, hogy az EU kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A kezdeményezés elfogadása a székelyföldi autonómiatörekvéseket erősítette volna.

Hirdetés

Az Európai Bizottság 2013. július 25-én tájékoztatta a beterjesztőket, hogy úgy ítéli meg: a kezdeményezés nem tartozik a hatáskörébe. Így a kezdeményezők el sem kezdhették az egymillió aláírás összegyűjtését, amellyel jogalkotást kezdeményező lépésre késztethették volna az Európai Bizottságot a nemzeti régiók kérdésében. Arra szólította fel a kezdeményezőket: legkésőbb három napon belül távolítsák el honlapjaikról az unió luxembourgi székhelyű bíróságán zajló perük iratait, és gondoskodjanak róla, hogy a keresetlevelük és az EB ellenkérelme ne legyen hozzáférhető a nyilvánosság számára. Az elutasító határozatot az EU luxembourgi bíróságán támadta meg az SZNT. Románia a perbe az EB oldalán, Magyarország pedig a kezdeményezők oldalán avatkozott be.

Az ügy háteréről a bíróság honlapján is olvashatnak.

Hirdetés