Mikesék harca a plázával

Pénteken a Legfelsőbb Bíróság és Semmitőszék visszavonhatatlanul eldöntötte: a terület a Polus Center alól nem a bevásárlóközponté. Mi most a Mikesek harcát próbáltuk meg összefoglalni, időrendben.
Hirdetés

Gróf Mikes Sándortól 1945-ben összesen 450 hektár belterületet, termőföldet és erdőt kobozott el a román állam.

A területet később a termelőszövetkezetekből kormányrendelettel megalakított Agroindustriala vállalat tulajdonába adták át a hatóságok.

 

A rendszerváltás után

lánya, Mikes Katalin jogorvoslatot kért az ügyben. Beadványai azonban – amelyeket az Igazságügyi Minisztériumhoz és az államelnöki hivatalhoz is eljuttatott – nem találtak meghallgatásra.

„Már 1991-ben, írásban nyilvánosságra hoztam, hogy mennyi területet vettek el jogtalanul édesapámtól. Az érintett területből 1991-ben, az akkor hatályos törvények szerint visszakértem tíz hektárt, majd 1997-ben, a restitúciós jogszabály módosítása révén összesen ötvenet.”
 

1999-ben közjegyző előtt létrejött az Agroindustriala SA és Polus Transilvania közötti adás-vételi szerződés – jóllehet Mikes Katalin már egy évvel korábban jelezte igényét az örökségére és mind a két érintett

tudott a visszaigénylési kérelemről.

Az örökösnek évekig várnia kellett egy telekkönyvre, amellyel tulajdonjogát bizonyítani tudta, így csak 2003-ban tudott pert indítani, kérve az 1948-as kisajátítás valamint a Polus és az Agroindustriala Rt. közötti adás-vételi szerződés érvénytelenítését.

 
Mikes Katalin a bíróságon azt kérte, hogy rendelettel állítsák le az építkezést, mindhiába. 2006-ban Pászkányék még azelőtt megkezdték az építkezést, hogy jogerős döntés született volna a területre vonatkozó visszaigénylési kérelmekről.
 
mikeskatalin
Mikes Katalin grófnő, és fia Gregor Roy Chowdhury (Fotó: Krónika)
 
Jelenleg még zajlik a visszaigénylési per, és várhatóan a területet több tulajdonosnak ítélik meg, akik bérleti szerződést köthetnek majd a Polus Centerrel.
 
Kik ma a Mikesek
 
Gróf Mikes Kelemen (Magyarcsesztve, 1865 – Kolozsvár, 1918) és gróf Béldi Emma házasságából született Mihály, Erzsébet és Sándor. Sándor a zabolai gróf Mikes Évát vette feleségül (gróf Mikes Ármin és gróf Bethlen Klementina leányát), és ebből a házasságból született Katalin. A grófnő már tizenhat évesen Ausztriába kényszerült a kommunizmus elől. Grazban találkozott későbbi férjével, a Shuvendu Basu Roy Chowdhury de Ulpur nevet viselő bengáli arisztokratával.
 
Mikes Katalin Zabolán a 30 hektáros Mikes-birtokon él és dolgozik. Két fia van, Roy Chowdhury Sándor és Roy Chowdhury Gergely. Utóbbinak nem más a felesége, mint Ugron Zsolna, a híres erdélyi úrilány, akinek legutóbbi, Erdélyi menyegző című regénye Báthory Annát idézi fel.
 

Hirdetés