Végleg elvette a román bíróság a Kendeffy család Hunyad megyei birtokait

Jogerős ítélet született az ügyben, amely törvénytelenné nyilvánítja a visszaszolgáltatásokat.

Hirdetés

Két évvel az ugyanilyen tartalmú alapfokú ítélet után a Hunyad megyei törvényszék csütörtökön jogerős ítéletben mondta ki, hogy a nagy múltú Kendeffy család örökösei nem tarthatják meg a román állam által egyszer már visszaadott birtokaikat, mivel a bíróság szerint a visszaszolgáltatás törvénytelen volt.

Nem kis területről van szó:

tízezer hektárnyi erdőt és kaszálót érint a Retyezát-hegységben.

A Hunyad megyei törvényszék ítéletében megalapozatlannak minősítette, és elutasította a Kendeffy-örökösök fellebbezését, amelyet a hátszegi bíróság 2020-as, számukra ugyancsak kedvezőtlen ítélete ellen nyújtottak be.

Ezzel hosszú éveken át húzódó per ért véget, a hátszegi bíróságon ugyanis 2009-ben kezdődött az alapfokú per.

A 18. század közepén Kendeffy Elek Hunyad vármegye főispánja, majd erdélyi főkormányzói tanácsos volt, és grófi címet kapott Mária Teréziától. A Kendeffyeknek kiterjedt birtokaik voltak a Retyezát és Hátszeg térségében.

A család ma is élő ágát képviselő, Bécsben élő Kendeffy Mária és lánya, Pongrácz Erzsébet 2005 őszén nyújtott be visszaigénylési kérelmet. Kérésüket jóváhagyták, a Hunyad megyei prefektúra illetékes testülete pedig egy év múlva ki is bocsátotta a tulajdonleveleket.

Hirdetés

A Román Tudományos Akadémia azonban beperelte az örökösöket, a per 2009-ben kezdődött a hátszegi bíróságon. Azért az akadémia indított pert, mivel a második világháború lezárulta és

a kommunisták hatalomra kerülése után a tudományos intézmény kapta meg a birtokot,

amelyet a Kendeffy-testvérpártól, Lajostól és Gábortól vettek el.

Az alapfokú ítélet szerint az időközben, 2016-ban elhunyt Kendeffy Mária és Pongrácz Erzsébet illegális körülmények között kapták vissza a területeket, mivel nem román állampolgárként igényelték vissza a hajdani birtokot és lettek annak a tulajdonosai.

Ezt hagyta most helyben a Hunyad megyei törvényszék.

Hirdetés