Illusztráció / Pixabay

Furcsa idők járnak: törvényt szeg, aki moslékkal eteti a disznóit

Ami ennél is nehezebbé teszi a sertéstartást, hogy tilos kocát tartani szaporítás céljából.

Hirdetés

A román szenátus már rábólintott, így a képviselőház elé kerül az a törvény-tervezet, mely a sertéstenyésztést sarokba szorító afrikai sertéspestis megfékezése érdekében szigorú feltételeket szab meg a sertéstartók számára. Az új szabályok kötelező erejűek azon gazdák számára is, akik csak saját fogyasztásra hizlalják jószágaikat.

A tervezet két legfontosabb újdonsága, hogy tilos moslékkal – értsd: bárminemű ételmaradékkal – etetni az állatokat, emellett tilos a szaporítás is (a kereskedőkre ez nem vonatkozik).

Minden sertéstartónak regisztrálnia kell az állatait az országos adatbázisba, az élő sertéssel való kereskedelem kizárólag a törvény által előírt dokumentumok birtokában, az illetékes hatóság értesítésével történhet.

Az EU-ban (is) általánosan elfogadott biobiztonsági előírások megkövetelik az állatok elkülönítését, oly módon, hogy azok ne érintkezhessenek más sertésfarm disznóival, de vadon élő sertésekkel sem. Sőt, idegen embereket sem szabad a disznók közelébe engedni.

Az állatokkal foglalkozó személy öltözetét is szabályba foglalták: az ólba való ki- és belépéskor kötelező a ruha- és cipőcsere. A bejárat közelében a cipők fertőtlenítésére alkalmas helyet kell kialakítani. Fontos az állatorvosokkal való folyamatos kapcsolattartás, akiket akkor is értesíteni kell, ha egy disznó elpusztul, beteg, illetve ha „megérett” a vágásra.

Hirdetés

A korábban többször is átdolgozott törvény nehéz helyzetbe hozza az afrikai sertéspestis megfékezésébe már belefáradt gazdákat – nem is annyira a moslék tiltása (a legtöbb gazda már évek óta nem kizárólag ételmaradékkel eteti az állatait), hanem inkább a fertőtlenítésre és kocatartásra vonatkozó előírások miatt. Az előző tervezetek ugyanakkor ennél is szigorúbbak voltak.

A büntetés 5 ezer lejtől akár 18 ezer lejig is terjedhet, úgyhogy nem árt tisztában lenni az új játékszabályokkal.

Na de ki fogja ezeket ilyen formában betartani és betartatni?

Hirdetés