A jó román kormánytag szépen öltözik és nem beszél csúnyán – mondja ki az új viselkedési kódex

Nagy szükség volt rá.
Hirdetés

Már nem is tudtuk, mi kell még ahhoz, hogy a bukaresti kormány a lehető legjobban működjön, de most maga az érintett, azaz a kabinet sietett a segítségünkre: viselkedései kódexet fogadtak el, amely megszabja, hogyan kell viselkednie egy kulturált román kormánytagnak.

Akkor nézzük.

A kódex szerint a kormány tagjainak a hatalmi ágak szétválasztásának elve és a közöttük meglévő egyensúly szellemében kell kormányozniuk, az alkotmányos demokrácia keretei között, és tiszteletben kell tartaniuk az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Természetesen mindig szem előtt kell tartaniuk az alkotmányt és a törvényeket, valamint a közérdek elsőbbségét. Emellett persze

profin kell kormányozniuk, és személyes jó példával kell elöl járniuk minden téren,

arról nem is beszélve, hogy feddhetetlennek kell lenniük, tevékenységüket pedig átlátható módon kell gyakorolniuk.

Ezt természetesen csakis úgy tehetik meg, ha közben kulturáltan néznek ki és viselkednek. Ezért kötelező módon mindig rendesen, decens módon kell öltözködniük, és csúnyán sem beszélhetnek, az pedig föl sem merülhet, hogy sértegessenek vagy rágalmazzanak valakit.

És ha ez is megvan, akkor még vigyázniuk kell a rájuk bízott közjavakra is. Hogy ez alatt pontosan mit értenek, nem pontosítják, de például biztos a kezükre csapnak, ha kormányülés közben összefirkálják az íróasztalt, vagy ha pizzaszeletet ejtenek a szolgálati autó ülésére.

A kódex azt is kimondja, hogy a minisztériumok javait csakis közcélokra használhatják, de azt is rögzíti, hogy nem fogadhatnak el ajándékokat.

Hirdetés

Már nem a családtagjaiktól a születésnapjukon, hanem olyan jellegű figyelmességeket, amelyek befolyásolhatják a tevékenységüket.

Emellett azonnal jelezniük kell, ha tudomásukra jut bármilyen összeférhetetlenségi eset. Az is tilos számukra, hogy reklámtevékenységhez adják az arcukat vagy a nevüket.

A viselkedési kódex megsértéséről a miniszterelnököt kell értesíteni a kormányfőtitkárságon keresztül. A kihágások esetleges szankcionálásáról konszenzussal döntenek.

Nos, mostantól biztos, hogy a kormány a lehető legjobban és hatékonyabban működik majd.

Persze mindannyian tudjuk, hogy tagjai amúgy is mindig betartották ezeket az előírásokat.

Hirdetés