Elstartolt a bukásmaratonon az autonómiaterv, amit eleve a látványos bukásért indított az RMDSZ

Lehet, hogy nem is akkora pótcselekvés az RMDSZ centenáriumvégi pótcselekvése.
Hirdetés

Rögtön az első akadálynál, a képviselőház jogi és közigazgatási szakbizottságában elbukott az RMDSZ-nek az az autonómiatervezete, amelyet tavaly decemberben nyújtott be a parlamentbe.

A centenáriumi év végén az RMDSZ az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó részét bontotta ki törvényjavaslatában. A tervezet lakosságarányos képviseletet biztosítana a nemzeti kisebbségeknek

  • a helyi, megyei, országos és európai szintű választott intézményekben,
  • a bíróságokon és törvényszékeken,
  • munkahelyeket a kormányzati és dekoncentrált intézmények vezető testületeiben, valamint a különböző szaktárcai testületekben,
  • illetve kisebbségi statútumot, fejlesztési régiók és különleges státusú autonómiák lehetőségét. 
A jelzett szakbizottságokban gyakorlatilag csak a három magyar képviselő szavazott a tervezet elfogadására, 35-en az elutasítására voksoltak. Következik a képviselőház plénuma, majd a szenátusi szakbizottságok, végül a szenátus plénuma.
 
Bár az autonómia-tervezet benyújtását az egyik legnagyobb centenáriumi látszattevékenységnek minősítettük, az a bukásmaraton, amelyen az RMDSZ elindította, korántsem haszontalan. Csak nem az autonómiát kell a folyamat céljának tekinteni, hanem az RMDSZ-nek azt az igyekezetét, hogy lebontsa a román politikum külföldön egyeduralkodó retorikáját, miszerint Románia modellértékűen megoldotta a kisebbségi kérdést.
 
Járulékos előny az RMDSZ számára, ha a bukássorozat egy időben fut a május 26-i európai parlamenti választások kampányával.

Hirdetés