Nem „ügyintézőként” érkezik, de sok fontos ügyet mozdíthat előre Ferenc pápa csíksomlyói látogatása

Bár elsősorban pasztorális jellegű, világi szinten is jótékony hatása lehet Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának.
Hirdetés

Kiváló szervezésre törekszik a Ferenc pápa csíksomlyói látogatását szervező bizottság, a legapróbb részletekig próbálják lemenedzselni a rendkívüli történelmi eseményt. Hiszen egyetlen pápa sem járt még Erdélyben, ráadásul Csíksomlyó földrajzilag sem egy szokványos helyszín erre, a Kissomlyó hegyére nem lehet csak úgy kisétálni, mint a római Szent Márk térre.

Az eseményt valamennyi erdélyi római katolikus egyházmegye közösen szervezi, ismertették a pápalátogatás első részleteit szerdai kolozsvári sajtótájékoztatójukon a szervezőbizottság tagjai. Ezt vizuálisan is igyekeznek közölni, az esemény „Járjunk együtt” mottójú logója mellé a négy – gyulafehérvári, nagyváradi, szatmári és temesvári – egyházmegye címere is felkerült. De külföldről is várnak zarándokokat,

június elseje az egész Kárpát-medence ünnepe lesz.

„Együtt, maximális intenzitással akarjuk megélni ezt a rendkívüli eseményt” – fogalmazott Böcskei László nagyváradi megyéspüspök a kolozsvári sajtótájékoztatón, rámutatva: a partiumi, szatmári és bánsági plébániák ugyanúgy készülnek erre, mint a székelyföldiek. Számukra következzenek tehát az eddig ismert legfontosabb tudnivalók:

Az online regisztráció pénteken, március elsején indul

az erre a célra létrehozott pontifex.ro honlapon, sorolta a gyakorlati tudnivalókat Oláh Zoltán kanonok, sajtóreferens. Az ingyenes bejelentkezésre egy hónapig van lehetőség, de ha szükséges, pár nappal meghosszabbítják.

Itt különböző kategóriákban lehet jelentkezni, csoportosan és egyénileg is, de a szervezők a plébániák keretében történő csoportos szervezkedést javasolják, ez ugyanis az ő dolgukat is megkönnyíti. Ugyanakkor senkit sem zárnak ki, ezért is van lehetőség az egyéni jelentkezésre.

A szerzetesek és papok is más-más kategóriába kerülnek, utóbbiak szolgálatára is számít az egyház, koncelebrálásra és áldoztatásra mintegy 150 papot várnak.

A mozgáskorlátozottakra és kísérővel érkező betegekre szintén gondoltak, ők a tervek szerint már a legbiztonságosabbnak számító 0 zónában, a kegytemplom udvarán találkozhatnak a Szentatyával.

A regisztráció nem kizáró jellegű, de ajánlott,

aki megteszi, ímélen megkapja a vonalkódos belépőt, ami kinyomtatva feljogosítja arra, hogy belépjen a biztonsági zónába. Enélkül is részt lehet venni Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjén, de a jegy nélkül érkezők nem juthatnak be a biztonsági zónába, csak a kerítésen kívülről, rosszabb láthatóság mellett, kivetítőn követhetik az eseményt.

A biztonsági zóna több tíz hektár lesz, mondja Oláh Zoltán, aki szerint legkevesebb 300 ezer látogatóval számolnak. A területet a kormányőrség (SPP) keríti körbe, és ugyanők végzik a beléptetést is, ami – tekintve a jelenlévők nagy számát – már az éjszaka folyamán elkezdődik. „Aggodalomra nincs ok, elég sok ember elfér a Kissomlyó hegyén”.

A szervezők buszos, vonatos utazást ajánlanak és arra intik a zarándokokat, hogy ne érkezzenek személygépkocsival, Csíkszeredát ugyanis már május 31-én lezárják a gépkocsiforgalom előtt és csak speciális engedéllyel lehet majd behajtani.

Mit vigyenek magunkkal és mit hagyjanak otthon?

Akárcsak a pünkösdi búcsúban, a csíksomlyói ferencesek a pápalátogatás kapcsán is az esemény vallásos, imádságos jellegét hangsúlyozzák, melynek egyetlen meghívottja van, maga a pápa, mindenki más zarándok, rangtól függetlenül. Az eseményre egyébként eddig egyetlen hivatalosság, világi méltóság sem jelezte részvételét, sem román, sem magyar részről.

Ezért egyházi zászló, közösségi jelkép bevitele engedélyezett, emellett gyógyszert, tábori széket, esernyőt, ennivalót, fél liter vizet és kis csomagot lehet bevinni. A szervezők ivóvizet is próbálnak biztosítani. Nem vihetők be szúró-, vágó eszközök, robbanékony anyagok, üvegek és fegyverek.

A szentmise latinul zajlik, az énekek magyarul hangzanak el, Ferenc pápa olaszul beszél,

amihez magyar szinkrontolmácsolást biztosítanak. Kivetítőkön román és angol felirattal lehet követni az eseményeket, illetve rádiófrekvenciákon is lesz román, angol és más nyelvű szimultán fordítás. Az eseményt a román közszolgálati televízió (TVR) élőben közvetíti.

Hirdetés

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök szópárokkal igyekezett illusztrálni a történelmi esemény jelentőségét, hiszen Ferenc pápa az első katolikus egyházfő, aki Erdélyben megfordul. „Ölelés és bátorítás” – hangzott az első. Külön jelentősége van ugyanis annak, hogy a pápa saját életterükben látogatja meg híveit. Ráadásul nem sokkal egy olyan időszak után – mondta a kommunizmusra utalva –, amikor üldözték őket a hitük miatt. A pápa ittlétével egyúttal a katolikus egyház iránt tanúsított hűségüket is megköszöni, de biztató üzenettel is érkezik.

Azzal, hogy az állandóan mozgó, változó világban emberként meg lehet maradni, továbbvinni a kapott örökséget. „Ajándék és kihívás” is a pápalátogatás, folytatta gondolatmenetét az egyházi elöljáró.

„Nem elég csak regisztrálni, ott lenni a tömegben, lelkileg is rá kell hangolódni

– intette a híveket. – Ennek a látogatásnak feltétlenül kell, hogy következménye is legyen.” Ennek hatására a híveknek el kell indulniuk egymás felé, a világ fele nyitott, hiteles keresztény életet kell élniük, vélte a püspök. Aki szerint a pápa azzal, hogy romániai látogatása során négy egyházi központot is meglátogat, a katolikus egyház sokszínűségére is felhívja a figyelmet.

Ferenc pápa Bukarestben az ortodox egyház fejével, Dániel pátriárkával és az ortodox hívekkel, illetve az állami hivatalosságokkal, Balázsfalván a görög katolikus püspökökkel és hívekkel, Jászvásáron a moldvai román katolikusokkal, míg Csíksomlyón az erdélyi, székelyföldi és csángó hívekkel, illetve az egész Kárpát-medencéből érkező zarándokokkal találkozik.

De a pápai látogatás nem csak az egyháznak szól,

mutatott rá egy másik aspektusra a püspök, hiszen Ferenc pápa számára fontos a teljes társadalom felé való nyitás, a többi egyházzal való kapcsolat. „Új kezdet kell legyen számunkra a pápával való találkozás” – fogalmazott Böcskei László, aki szerint a történelmi esemény pozitív, rendkívüli változást hozhat a közösség életébe.

És nemcsak egyházi, spirituális szinten, a katolikus egyház problémáira is jó hatással lehet, elősegítheti ezek megoldást. Ez már az újságíró kérdésekre adott válaszokból derült ki, hiszen a sajtó a lelki vetület mellett a történelmi esemény esetleges világi kihatásaira is kíváncsi volt.

„A pápa a híveit jön meglátogatni elsősorban, de nem csak egyházfőként jön, hanem államfőként is”

– jelentette ki Böcskei László megyéspüspök, egy a egyházi ingatlanok akadozó restitúciójára vonatkozó kérdésre. A pápa nem „ügyintézőként” érkezik, de a leghitelesebben tájékoztatva lesz az itteni katolikusok helyzetéről mind egyházi, mind diplomáciai vonalon.

„Úgy tájékoztatják, hogy reális képet lásson az itteni közösségről és megnevezze azokat a fájó pontokat, amelyekre a politikus, a román hatóságok kell megoldást találjanak” – mondta a püspök. Aki szerint nem kell azt várni, hogy a pápa érkezése megoldja az összes problémát, de nagy lehetőség arra, hogy ezek ismét elhangozzanak és megoldásra sürgesse az illetékeseket.

A szervezőbizottság tagjai: Veres Stelian, Böcskei László püspök, Bodó Márta és Oláh Zoltán sajtóreferens a kolozsvári sajtótájékoztatón.

Jótékony hatással lehet a pápa ittléte Márton Áron püspök boldoggá avatási ceremóniájára is, mely meghatározott procedúra szerint zajlik, de sürgethető. „Mi ezt hangsúlyozni, gyorsítani szeretnénk és ezt jelezni is fogjuk” – mondta a püspök. De a pápa ittléte kétségtelenül segíti majd a közeledést a katolikusok és a többségi ortodox egyház, illetve más felekezetek között.

Sőt, még a csíksomlyói búcsúnak az UNESCO szellemi Világörökség-listájára való felkerülését is elősegítheti, amit a román állam megtorpedózott. Oláh Zoltán szerint „egészen biztos, hogy nem hátrányára, hanem előnyére fog szolgálni ennek az ügynek is a pápalátogatás.”

Fotók: Pap Melinda, Erdély László

Hirdetés