Addig nem látják szívesen Bocot a március 15-i ünnepségen, amíg elutasítja a magyar feliratokat

A Musai-Muszáj nyílt levélben üzente meg Kolozsvár polgármesterének, hogy a jónapotnak őszintének kell lennie.
Hirdetés

Az anyanyelv világnapja alkalmából, ugyanakkor két évvel a kolozsvári többnyelvű helységnévtáblák perének megnyerése után a Musai-Muszáj nyílt levélben figyelmeztette Emil Boc kolozsvári polgármestert, hogy újabb per elé nézhet, amennyiben nem hajlandó kiírni magyarul a Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács nevét a városháza épületére. Az AGFI (Jogvédő Csoport az Identitás Szabadságáért) ugyanis kérvényezte a városházi magyar feliratokat, amire az a válasz érkezett, hogy

csak bíróság kötelezheti az önkormányzatot ezek elhelyezésére.

A Musai-Muszáj szerint a többnyelvű helységnévtáblák ügyében a bíróság tisztázta, hogy Kolozsváron teljesül a helyi közigazgatásról szóló törvényben meghatározott 20%-os jogi küszöb – mivel azt az 1992-es népszámlálás szerint kell értelmezni, amikor a magyar közösség számaránya meghaladta a 22%-ot  –, ezért is jogos a magyar feliratok iránti igény.

„Az a magatartás, amely a magyar neveket és szavakat akár kiretusálni sem restell, mélyen megalázó a város ötvenezer magyar lakosára nézve, de ugyanannyira lekicsinylő és sértő a román többségre nézve is. Ki gondolhatná ma Kolozsváron, hogy a város román többségű lakosságát a magyar nyelv nyilvános használata sértené, felháborítaná? Ugyan kik lehetnének azok, akik a polgárok egyenjogúságát személyes veszteségként élnék meg?” – fogalmaznak  a nyílt levélben.

Azt is felróják Emil Bocnak, hogy évente egyszer jónapottal köszön március 15-én a város magyar lakóinak, akik viszont minden egyes hivatalból kiírt magyar szóért perelni kénytelenek. Ez megkérdőjelezi azt, hogy Boc valóban minden kolozsvári polgármestere lenne.

Csak őszinte, átérzett jónapotnak van helye március 15-én,

Hirdetés

zárja levelét a Musai-Muszáj, utalva arra, hogy Emil Boc csak akkor tisztelje meg jelenlétével az ünneplő kolozsváriakat március 15-én, amikor nem áll szándékában újabb perbe kényszeríteni a magyar közösséget.

Hirdetés