A MOGYE közel 300 diákja tüntetett

A Petru Maior műszaki egyetemmel fuzionált orvosi egyetem hallgatói az új vizsgarend ellen tiltakoztak.
Hirdetés
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem (MOGYTTE) közel háromszáz diákja tiltakozott péntek este az egyetemen bevezetett új vizsgarend ellen. A közösségi hálón román nyelvű felhívással szerveződött tüntetésen a magyar diákok mellett az egyetem angol és román szakán tanulók közül is többen részt vettek.
 
A felhívás gyorsan terjedt a magyar tagozat körében is, így péntek este mintegy háromszázan tiltakoztak az ellen, hogy a más-más tannyelvű szakok számára egységes vizsgarendszert, azonos tételekkel és pontozással vezettek be, de a tüntetésből látszott, hogy nem csak ezzel elégedetlenek a hallgatók – mondta a Székelyhon megkeresésére Márton László, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) elnöke. A szabályozást a magyar tagozat képviselőinek távollétében fogadta el az egyetem szenátusa.
 
Tiltakoznak az orvosisok
 
A képek forrása az MMDSZ 
 
Az autoriter egyetemi vezetés és a kiszámíthatatlan intézményi rendszer szintén bosszantja a diákokat, ahogy a nemrég megjelent egyetemi himnusz is, amelyben úgy tűnik, minden tökéletes az egyetemen, holott ez közel sincs így – mondta Márton. 
 
A diákok szerint minden látszólagos és híresztelt fejlődés ellenére a rezidens vizsgák eredményei csak romlanak, tavaly az ország legrosszabbul szereplő egyeteme lett a marosvásárhelyi, ugyanakkor a tanév elején hivatalossá tett egyetemi összeolvasztást követően látványosan csökkent az ösztöndíjak száma is, ami szintén ellentmond azoknak az ígéreteknek, amelyeket a vezetőség az ezzel kapcsolatos félelmek miatt megfogalmazott.
 

Mindenképp diszkriminatív

Szabó Béla, a magyar tagozat vezetője korábban az MTI-nek diszkriminatívnak nevezte a vizsgarendszert. Hozzátette: ha a magyar oktatók a román kollégáik által készített vizsgatételeket fordítják magyarra, másodrendű szerepbe kényszerülnek, ha viszont a tételek felét ők készítik el, akkor többletmunkát kell végezzenek, hiszen a román tételeket magyarra, a magyarokat pedig románra kell fordítaniuk. A román tanárok ugyanis a magyar nyelvet nem ismervén nem tudják ezt a feladatot elvégezni. 
 
A Népújság szombati számában közölt összeállítás Nagy Előd rektorhelyettest idézte, aki szerint a magyar oktatók többsége aláírásával nyomatékosította, hogy nem fogadja el ezt a vizsgáztatási módot, és hasonló nehézségi fokban, hasonló stílusban, hasonló pontozás szerint, de önállóan megalkotott tételek alapján kéri számon a tananyagot. Az összeállítás szerint a közös vizsgarendszer azért is problémás, mert kötelezi a közös bibliográfia használatát, és 
 
kizárja az oktatásból a román nyelven nem elérhető magyar nyelvű szakkönyveket. 
Leonard Azamfirei rektor korábban az MTI-vel azt közölte, hogy az egyetem vezetése hétfő délután tárgyal a magyar tagozat képviselőivel a magyar nyelvű képzés gondjairól. 
 

A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus

Tiltakoznak az orvosisokaz állami egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. A konfliktust a jobboldali Ungureanu-kormány úgy próbálta rendezni, hogy kormányhatározattal hozta létre az egyetemen belül a magyar kart. Intézkedése miatt 2012 májusában a szociáldemokrata ellenzék bizalmatlansági indítványt terjesztett be a parlamentben, és megbuktatta a kormányt.
 
A MOGYE román királyi rendelettel kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. 
 
Az elmúlt években az egyetem vezető testületei a román oktatók kétharmados többségével működtek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekedtek. 
 
A MOGYE tavaly egyesült a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemmel, és a fúzió által létrejött a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem (MOGYTTE). A magyar tagozat tavaly szeptemberben arról döntött, hogy a magyar vezetők mindaddig nem töltik be tisztségeiket, amíg nem születik a magyar nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító, megnyugtató döntés. Távolmaradásukkal az ellen tiltakoztak, hogy álláspontjukat rendszeresen figyelmen kívül hagyta az egyetem vezetése.

Hirdetés