Eurómilliókat költhet Románia a börtönlakók körülményeinek jobbítására

A Norvégiától kapott 52 millió euróból csekélyke összeg jut a korrupció megelőzésére, holott ez Románia legégetőbb problémája.
Hirdetés

Alig csengett le az igazságügyi reformok miatt Romániát elmarasztaló EB-határozat és az MCV-jelentés körüli botrány, máris a román szuverenitást állítólag veszélyeztető külföldi hatalmaknak mondhatnak köszönetet a román vezetők. Ugyanazok, akik a hét folyamán még megkérdőjelezték az Európai Bizottság tisztességes szándékát, politikai befolyásolással vádolták az európai vezetőket, és mindenféle válogatott jelzőkkel illették a jelentés készítőit.

Az történt ugyanis, hogy  a román kormány egy jelentős vissza nem térítendő összeget, több mint 52 millió eurót zsebelhet be, melyet az igazságügyi rendszerre és a büntető-végrehajtási intézetekre költhet. Igaz,

a támogatás nem kifejezetten az Európai Bizottságtól, hanem Norvégiától származik,

de egyes programok a küszöbön lévő román EU-elnökség, közvetetten tehát Európai Unió egyik csúcsszerve révén valósulnak meg.

Tudorel Toader igazságügyi miniszter Lisa Nicole Kleven Grevstad, Norvégia bukaresti nagykövete jelenlétében számolt be arról, hogy mire költik ezt a pénzt, és mondott köszönetet Norvégia mellett az Európai Bizottságnak is. Hét nagy projekt és az EU-elnökség keretében szervezendő két nagy esemény valósulhat meg a 52 941 176 euróból.

Az összeg jelentős részét, 31 millió eurót úgynevezett „korrekciós intézkedésekre” költik. A skandináv országok büntetés-végrehajtási rendszerének jellemzői, hogy az elítélteket egy próbaidős központban készítik fel a társadalomba való visszatérésre, ezt a tevékenységet erősítenék meg Romániában is. Ahogyan Tudorel Toader is emlékeztetett rá, Romániának nagy követelményekkel kell szembenéznie, amire

az Európai Bíróság számos ítélete, az országos törvények és az elítéltek jogainak betartása is kötelezik.

Hirdetés

Mint ismeretes, a romániai börtönök túlzsúfoltsága miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) egy modellként szolgáló, úgynevezett pilótaítéletet hozott Románia ellen, ami azt jelenti, hogy az összes (több mint háromezer) peres ügyben automatikusan a román állam ellen fog dönteni, ha Bukarest záros határidőn belül nem javít a börtöneiben uralkodó siralmas állapotokon. Ennek immáron több mint hat éve.

Nem csoda tehát, ha jelentős összeget, mintegy 5 millió eurót fordítanak a börtönlakók körülményeinek javítására, míg egy másik 1,4 millió eurós program a kiskorúak társadalmi integrációját segíti az oktatás és személyiségfejlesztés révén. Az ügyészek és a törvényszéki jegyzők képzésére létrehozott intézmények fejlesztését 4,1 millió euróból végzik el. Az Isztambuli Egyezmény érvényesítésére pedig 2,5 millió eurót fordítanak.

Sajnálatos azonban, hogy a korrupció megelőzésére – mely a román társadalom egyik sarkalatos kérdése – mindössze 4,2 millió eurót költenek.

Hirdetés