A katolikus egyház újabb épületének visszaszolgáltatását tagadta meg a román bíróság

Ezúttal egy gyulafehérvári épület tulajdonjogát vitatják el.
Hirdetés

Folytatódik a román állam által elkobzott magyar egyházi ingatlanok körüli hercehurca: a gyulafehérvári táblabíróság elutasította a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség keresetét, amelyben az az egykor a gróf Majláth Gusztáv Károlyról elnevezett római katolikus gimnáziumnak, ma a december elsejéről elnevezett román egyetemnek otthont adó épület visszaszolgáltatását elutasító döntés ellen nyújtott be.

A táblabíróság ítélete szerencsére még nem jogerős, 15 napon belül megfellebbezhető.

A kommunisták által az egyházaktól és magánszemélyektől államosított – gyakorlatilag ellopott – ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó kérelmeket elbíráló bukaresti testület még tavaly novemberben utasította el az érsekség visszaigénylési kérelmét.

A restitúciós bizottság állítása szerint az érsekség nem tekinthető az egykor a katolikus gimnáziumot működtető tanulmányi alap jogutódjának, az ugyanis – mondják a bukaresti döntnökök – nem a katolikus egyházé volt, hanem a román államé.

Hirdetés

A katolikus egyház még 2003-ban igényelte vissza az épületet.

Az ingatlan helyén eredetileg domonkos rendi kolostor működött, majd a domonkos rendiek helyét a jezsuiták vették át, akik a 18. századtól gimnáziumot is működtetek itt. Ezen épületegyüttes alapjain épült fel a római katolikus gimnázium, amelynek épületét aztán a román állam elvette, román gimnáziumokat működtetett benne, majd 1991-ben az 1818. december elsejei román nagygyűlés időpontjáról elnevezett egyetem kapta meg.

 

Hirdetés