Az alkotmánybíróság átengedte a melegházasság ellen irányuló népszavazási kezdeményezést

Ez lett volna az utolsó törvényi akadálya az alkotmánymódosításnak.
Hirdetés

Szavazattöbbséggel (7–2 arányban) hagyta jóvá hétfőn az alkotmánybíróság azt az állampolgári alkotmánymódosító kezdeményezést, amelyet a Koalíció a családért indított három éve, és amelyről a népszavazást a parlament október 7-re írta ki.

A taláros testület többsége úgy találta, nincs alkotmányos akadálya annak, hogy Románia Alkotmányának 48-as cikkelyét – amely a családot úgy határozza meg, mint ami a házastársak kölcsönös beleegyezésével történt házasságán és egyenlőségén alapul – úgy módosítsák, hogy a család egy férfi és egy nő kölcsönös beleegyezésével történt házasságán és egyenlőségén alapul.

A kezdeményezésért egyházi támogatással 3 millió aláírást gyűjtő Koalíció a családért civil tömörülés többször hangsúlyozta, hogy nem az egyszülős vagy az özvegyen maradottak családjának alkotmányos védelmét szeretnék csökkenteni. Propaganda-anyagaikból kiderül, hogy egyszerűen a melegházasság alkotmányos tiltását szeretnék elérni.

A romániai jogrend, a polgári törvénykönyv egyébként sem teszi lehetővé az azonosneműek házasságát, sőt az azonosneműek külföldön kötött házasságát vagy bejegyzett élettársi kapcsolatát sem ismeri el. Így ennek az alkotmánymódosításnak – amennyiben érvényes lesz a népszavazás, és a parlament is beleírja majd az alkotmányba – nem lesz közvetlen jogi hatálya, nem változtatja meg a hazai törvényeket és szokásokat. Azt biztosítja, hogy később se lehessen az azonosneműek házasságát bevezetni a polgári törvénykönyvbe.

Az alkotmánybíróság mai döntése lehetett volna a népszavazási kezdeményezésnek az utolsó törvényi akadálya. Egy 2009-es referendumon azt is megszavazták a hazai választók, hogy a jelenleg kétkamarás parlamentnek csak egyetlen kamarája legyen legfeljebb 300 honatyával, de ez a döntés sem került még be az alkotmányba.

Hirdetés