Óriási vívmány: végre nekiállunk irtani a parlagfüvet

Lassan a fél ország allergiás lett, mire alkalmazni kezdik a parlagfűtörvényt.
Hirdetés

Idén tavasztól van Romániának is parlagfűtörvénye, de a kormány csak a mai ülésén fogadta el az alkalmazását lehetővé tévő, kiegészítő szabályozást. Ennek értelmében minden telektulajdonos köteles június 5-ig kiirtani a saját területéről a parlagfüvet (Ambrosia artemisiifolia), különben tetemes bírság vár rá:

  • a burjánzó parlagfüvet telkükön hagyó magánszemélyekre 750-5000 lej között;
  • jogi személyekre akár húszezer lejes bírságot is ki lehet szabni.
A telektulajdonosoknak minden év június 5-ig ki kell kiirtani ezt az invazív növényt, mert ekkor kezd el virágzani, a pollenje pedig az egyik leggyakoribb és erősebb allergén.
 
A mezőgazdasági minisztérium külön honlapot fog készíttetni a parlagfűről, és ott, ahol legelterjedtebb a növény az országban, minden település és minden telektulajdonos szórólapot is kap a növény jelentette veszélyről és irtásának módjáról.
 
A parlagfű által megszállt telkekről településszintű nyilvántartásokat fognak vezetni, amelyeket május 25-ig összesítenek, június 5. után pedig büntetik azokat, akik nem irtották ki a saját telkükről. A telkek tulajdonosai mellett felelősek lesznek a parlagfű irtásáért, a növény megtelepedésének és elterjedésének megakadályozásáért a közutak és vasutak, folyóvizek, tópartok kezelői, az öntözőrendszerek és haltenyésztő medencék gondnokai és az építkezési munkálatok haszonélvezői is.
 
Az ellenőrzéseket a prefektus rendelete nyomán a megyei mezőgazdasági igazgatóságok szakértőiből, környezetőrökből, közegészségügyi szakemberekből és a helyi hatóságok embereiből összeállított csoportok fogják végezni.

Hirdetés