Tandíjmentes helyekre is várják az ősszel felvételizőket

A Sapientia és a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen is bőven van mire jelentkezni.
Hirdetés

Sapientia

Összesen 642 alapképzéses és 197 mesterképzéses helyre lehet jelentkezni a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem őszi felvételijén. A költség-hozzájárulásos helyek mellett tandíjmentes helyek is várják a felvételizőket.
 
A Csíkszeredai Karon alapképzésein 89, mesteri szakokon 14, Marosvásárhelyen 38 alapképzéses, illetve 30 mesteri, Kolozsváron pedig 25 alapképzéses és 1 mesteri tandíjmentes hely van. A nyári felvételi során beteltek a tandíjmentes helyek Csíkszeredában a gazdasági informatika, szociológia, kommunikáció és PR szakon, Marosvásárhelyen a kommunikáció és közkapcsolatok, az informatika és számítástechnika, a kertészmérnöki és tájépítészet szakon, míg Kolozsváron a filmművészet, fotóművészet, média szakon. A filmművészet szakon a költség-hozzájárulásos helyek is beteltek.
 
A fennmaradó 21 szakon tandíjmentes helyek is elérhetők. A felvételihez kapcsolódó minden információ, a helyek száma és eloszlás megtalálható az egyetem honlapján. A felvételi a Csíkszeredai Karon szeptember 4-10. között, a Marosvásárhelyi Karon szeptember 8. és 10. között, a Kolozsvári Karon szeptember 3-12. között zajlik.
 

BBTE

Maradt néhány ingyenes és fizetéses hely a Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának őszi felvételijére is, amely szeptember 10-én kezdődik – tudatja az egyetem mai közleménye. Fizetéses helyekre mindegyik kar esetében lehet jelentkezni, ingyenes helyekre pedig a következő szakokon:

Alapképzés

 • Matematika és Informatika Kar: Matematika szak 5 hely, Matematika-informatika szak 5 hely; 
 • Fizika Kar: Fizikai Informatika szak 1 hely; 
 • Kémia és Vegyészmérnöki Kar: Kémia szak 10 hely, Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia szak 8 hely; 
 • Biológia és Geológia Kar: Ökológia szak 5 hely, Geológia szak 5 hely; 
 • Földrajz Kar: Földrajz szak 5 hely, Területfejlesztés 8 hely, Turizmusföldrajz 2 hely, Turizmusföldrajz szak Gyergyószentmiklós 6 hely;
 • Környezettudományok és környezetmérnöki Kar: Környezettudományok szak 4 hely, Környezettudományok szak Sepsiszentgyörgy 3 hely;
 • Bölcsészettudományi Kar: Magyar nyelv és irodalom/ Román nyelv és irodalom/Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, ukrán, norvég, finn, japán, kínai, koreai) – Világ- és összehasonlító irodalom (magyar nyelven) szak 8 hely; Magyar nyelv és irodalom 2 hely; Néprajz 4 hely; Kultúratudomány/művelődésszervező 2 hely; 
 • Történelem és Filozófia Kar: Történelem szak 6 hely, Régészet szak 2 hely, Nemzetközi kapcsolatok szak 4 hely, Információtudomány és dokumentációtudomány szak 2 hely, Filozófia szak 7 hely; 
 • Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar: Szociológia szak 1 hely, Humánerőforrás szak 1 hely, Antropológia szak 3 hely, Szociális munka szak 11 hely; 
 • Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar: A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana szak Sepsiszentgyörgy 6 hely; Vállalatgazdaságtan szak Sepsiszentgyörgy 2 hely; 
 • Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar: Politikatudományok szak 3 hely, Közigazgatás szak 13 hely, Közigazgatás szak Sepsiszentgyörgyön 16 hely;
 • Testnevelés és Sport Kar: Mozgáskészség és sporttechnika szak 1 hely; 
 • Református Tanárképző Kar: Református valláspedagógia szak 16 hely, Zene 10 hely; 
 • Római-Katolikus Teológia Kar: Római katolikus valláspedagógia szak 2 hely, Római katolikus pasztorális teológia szak Gyulafehérvár 14 hely, Vallástudomány szak 6 hely; 
 • Színház és Televízió Kar: Teatrológia szak 1 hely. 

Mesterképzés

 • Biológia és Geológia Kar: Szárazföldi és vízi ökológia szak és Orvosi biológia szak 9 hely; 
 • Jogtudományi Kar: Magánjog az Európai Unióban 14 hely (a kar csak ősszel szervez felvételit); 
 • Bölcsészettudományi Kar: Néprajz 5 hely; 
 • Történelem és Filozófia Kar: Jelenkor története és nemzetközi kapcsolatok szak 6 hely; Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok szak 5 hely; 
 • Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar: Humánerőforrás-menedzsment és szervezeti szociológia szak 3 hely; Mentálhigiéné a szociális szférában szak 3 hely; Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén szak 8 hely; Alternatív módszerek az óvodában és az elemi osztályokban szak 7 hely; 
 • Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar: Marketing stratégiák és politikák szak 12 hely, Vállalati pénzügyi menedzsment szak 14 hely; 
 • Református Tanárképző Kar: Alkalmazott teológia szak 3 hely; Zene szak 7 hely; 
 • Római Katolikus Teológia Kar: Alkalmazott római katolikus pasztorális teológia szak 3 hely. 
Az őszi felvételi 2018. szeptember 10. és 20. között zajlik, a jelentkezési feltételek azonosak a nyári felvételiével. A BBTE karai különböző jellegű írásbeli vagy szóbeli vizsgákat szerveznek a jelentkező diákok ismereteinek és kognitív képességeinek felmérésére, de valamennyi karon a felvételi végleges eredményének kiszámításakor – eltérő súlyozással – figyelembe veszik az érettségi vizsga átlagát is. Az ezzel kapcsolatos információk elérhetőek a karok hivatalos honlapján.
 
Az őszi felvételi naptárát, a felvételi díjakat, a versenytematikát, valamint a felvételivel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a BBTE felvételi honlapján lehet megtekinteni. 
 

Hirdetés