Románia kénytelen lesz elismerni a melegházasságot

Az EU bírósága kimondta, az Unió területén a „házastárs” fogalom nemileg semleges, így az azonos nemű házastárs is szabadon mozoghat az Unióban.
Hirdetés

Romániának legalább részben el kell ismernie a külföldön kötött melegházasságot – ilyen értelmű döntést hozott kedden az Európai Unió bírósága. Az ítélet értelmében

a házastárs fogalma az uniós állampolgárok és családtagjaik szabad tartózkodáshoz való joga vonatkozásában érvényes az azonos nemű házastársakra is.

Az ügy előzménye, hogy egy azonos nemű, román-amerikai pár tagjai, Relu Adrian Coman és Robert Claibourn Hamilton az ahhoz szükséges dokumentumok kibocsátását kérték a román hatóságoktól, hogy az amerikai fél házastársával együtt Romániában munkát vállalhasson, illetve ott állandó jelleggel tartózkodhasson. A román hatóságok azonban elutasították a tartózkodási jog megadása iránti kérelmet, a többi között azzal az indokkal, hogy az amerikai Romániában nem minősülhet uniós állampolgár házastársának, mivel e tagállam nem ismeri el az azonos nemű személyek között kötött házasságot.

Az elutasítás miatt a pár beperelte a tartózkodási engedélyt megtagadó belügyminisztériumot, a perben pedig az alkotmánybíróság véleményét kérték ki, hogy nem alkotmányellenes-e a polgári törvénykönyv melegházasságot és annak elismerését tiltó 277-es szakasza. A román alkotmány ugyanis (még) nem tiltja az azonosneműek házasságát. A romániai alkotmánybíróság a maga során kikérte az Európai Unió bíróságának véleményét a „házastárs” fogalmának értelmezéséről, a luxembourgi bíróság pedig ma hozta meg a döntést.

Az uniós bíróság szerint, noha a tagállamok saját hatáskörben rendelkezhetnek arról, hogy engedélyezik-e, vagy sem az azonos neműek közötti házasságkötést,

nem akadályozhatják az uniós állampolgárok szabad tartózkodáshoz való jogának gyakorlását

azzal, hogy az Európai Unión kívüli országból származó, azonos nemű házastársától megtagadják a területükön való állandó tartózkodást. Ellenkező esetben a szabad mozgáshoz való jog tagállamonként változna az azonos nemű személyek közötti házasságra vonatkozó nemzeti jogi rendelkezésektől függően.

 

 

A bíróság kimondta, a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásáról szóló uniós irányelv szerint a házastárs fogalma nemi szempontból semleges. Így magában foglalhatja az érintett uniós állampolgár azonos nemű házastársát is. Hozzátették: nem uniós állampolgár tartózkodási jogának biztosítása szempontjából nem sérti a házasság intézményét egy tagállam azon kötelezettsége, hogy elismerje az azonos nemű személyek között egy másik tagállamban megkötött házasságot.

A bíróság arra emlékeztetett, hogy e kötelezettség nem írja elő a tagállamok számára, hogy rendelkezzenek az azonos nemű személyek közötti házasság intézményéről. Egy nem uniós állampolgár tartózkodási joga elismerésének kötelezettsége pedig nem sérti az érintett tagállam nemzeti identitását, és nem veszélyezteti annak közrendjét – tették hozzá.
 

Hirdetés