Ellenforradalom és eredeti diktatúra Romániában

Javában zajlik az ellenforradalom a mioritikus hazában: a román politikai nagybojársághoz tartozó rablók legszenvedélyesebb erotikus álma.
Hirdetés

Mi készül a románoknak? Nemcsak a bűnözők köztársasága. Hanem a diktatúrájuk. És nemcsak egy parlamenti diktatúra. Hanem egy totalitárius rezsim.

Hiszen a tolvajoknak nem elég a büntethetetlenség, a románok dicsőítésére is vágynak.

Tehát nem kell majd sokat várni a Dragnea féle bűnözők új személyi kultuszára. Ez az új posztdemokratikus, diktatórikus és – valószínűleg – totalitárius rezsim ezen a héten született meg a Parlamentben.

Ahol törvénymódosításokkal gyakorlatilag kimondták, hogy börtönnel fogják büntetni azokat, akik a maffiózó köztársaság nomenklatúrája ellen zúgolódnak. Ezt megelőzően a Liviu Dragnea szociáldemokrata vezetőt, az őt hatalomban tartó kiskirályokat és klikkjüket a börtöntől megóvni hivatott szervezett csoport már bevezette Romániában a diktatúrát, amikor módosította a Képviselőház működési szabályzatát.

A szerdától hatályos módosítás, melyet nemcsak azon a napon fogadtak el, de már a Hivatalos Közlönyben is közzétettek, gyakorlatilag blokkolja és felszámolja az ellenzéket. Mert megakadályozza, hogy ismertethesse törvénymódosítási javaslatait. Úgy tűnik, hogy a diktatúra, nevezetesen a többség diktatúrájának bevezetéséhez nem volt szükség másra.

Hiszen

egyetlen csapással felszámolták a törvényhozás, egy magára valamit is adó demokrácia kulcsfontosságú elemét,

magát az ellenzékiség eszméjét támadva meg, tekintettel arra, hogy megtiltották parlamenti képviselőinek azt, hogy szabadon és aktív módon vegyenek részt a hatályos normaszövegek módosításában vagy megőrzésében. Következésképpen semmi sem akadályozza a PSD-s többséget abban, hogy az ALDE-s (Liberálisok és Demokraták Szövetsége – a szerk.) és RMDSZ-es bérencekkel együtt őrült ütemben elfogadják a törvénytelenség törvényeit, melyek képesek a jogállamiság és az alkotmányos rend legyilkolására. És mely normaszövegek miatt soha nem lesz képes újjászületni a demokratikus szellem a posztkommunista Romániában.

Márpedig a maffiának ennyi nem volt elég. A Dragnea klikkje által kirobbantott ellenforradalom nemcsak felszámolni akarja a román demokrácia nyomait, akármennyire is hibásan működött az 1990 után, hanem

egy maffiózó köztársaságot akar felépíteni, amilyet Európa azóta nem látott, hogy rablók tartották ellenőrzésük alatt a Vlăsiei erdőséget.

Következésképpen plenárisan aktivizálódtak a Iordache, Nicolicea, Nicolae hármas által vezetett jakobinusok. Az újbolsevikok és parlamenti támogatóik a király elhunyta miatt kiváltott gyászt kihasználva támadást indítottak és gyakorlatilag felszámolták a magisztratúra függetlenségét, egy EU-direktíva alkalmazásának hazug ürügyével oly módon erősítve meg a gyanúsítottak és vádlottak jogait, hogy virtuálisan lehetetlen a gonosztevők megfelelő perbefogása és elítélése.

A büntetőtörvénykönyv és a büntetőeljárási törvénykönyv módosításai olyan atrocitások listáját képezik, melyek célja legyilkolni az igazságszolgáltatás bármiféle esetleges hatékonyságát, és alapjaiban változtatják meg az államot. Ezáltal beteljesedik a román politikai nagybojársághoz tartozó rablók legszenvedélyesebb erotikus álma. Mert az ügyészeket többek között arra kényszerítik majd, hogy egy feljelentés iktatása után értesítsék a gyanúsítottakat és vonják be őket is az ellenük folyó vizsgálatba. Ezzel kinyírták a tettenéréseket.

Ezután remek életük lesz a megyékben vagy Bukarestben hatalmon lévő maffiózóknak.

A politikai, jogi és törvényhozási rémségek pedig, persze, itt még nem értek véget. A tanúkat tűzpróbának és megfélemlítéseknek vetik majd alá a bíróságokon, a magisztrátusok diszkriminációnak lesznek kitéve, a távollétben történő elítélés lehetetlen lesz, az előzetes letartóztatás szintén, a hamis tanúzás pedig, jaj, az büntethetetlenné válik.

Hosszú az antidemokratikus aljasságok és bűnök listája. A DNA (Országos Korrupcióellenes Igazgatóság – a szerk.) egy működő igazságszolgáltatás szemszögéből sorolt fel néhányat a legsúlyosabb módosítások közül. Íme, egy példa a felelősségtudatra és átláthatóságra, ami hamarosan – valószínűleg – szintén nem lesz már lehetséges.

Mert az ügyészek sztálini típusú politikai ellenőrzés alá kerülnének. Akárcsak az újságírók.

Mert a jövőben megtiltják, hogy „a bűnvádi nyomozás és a nyomozás bírói szakaszában” tilos „nyilvános kijelentéseket tenni és egyéb – közvetlen vagy közvetett – információt kiszolgáltatni, melyek közhatóságoktól vagy bármilyen más természetes vagy jogi személytől származnak, az ezen eljárások tárgyát képező tettekre vagy személyekre vonatkozóan. E kötelezettség megsértése bűncselekmény és a büntetőtörvénykönyv alapján büntetendő”.

Hirdetés

Magától értetődő, hogy ez a tilalom felszámolja az oknyomozó újságírást, (amilyet a Rise Project gyakorol kitűnően, mely felfedte a teleormani pénzmosási mechanizmusokat), ezzel rossz viccé változtatva a sajtószabadságot és ebből következően magát a liberális demokráciát, melyben a médiának a negyedik és a többit ellenőrző hatalmi ágnak kellene lennie.

Mindezek összesen, még ha csak az említett módosításokat is vesszük számításba, melyek

csak a csúcsát képezik a román jogállam szívébe a maffia ihletésére döfött lándzsának,

túl sokan vannak és túl átfogóak ahhoz, hogy ne idézzenek fel egy folyamatban lévő ellenforradalmat, egy demokráciára, a hazára és a szövetségeire halálos államcsínyt.

Mi következik? Ha az elnöknek és a polgároknak nem sikerül, például az intézmények segítségével, tüntetésekkel vagy általános sztrájkkal véget vetniük ennek a gazfickók által végrehajtott puccsnak, akik egy Ion Iliescu demokráciájához hasonlóan eredeti Parlamenten belülről legyilkolják a jogállamiságot és a demokráciát, Románia nemcsak egy új diktatúrának esik majd prédájául. Hanem tartósan egy új totalitárius rezsim színtere lesz. Mely éppen azért, mert keményebben hamisító, talán

még gyűlöletesebb lesz, mint a nemzeti-kommunista volt, melynek meghosszabbítása lenne.

Ezt a történelmi léptékű változást nemrég vetítette előre a puccsisták rohamléptekkel zajló ideológiagyártása, mely a „párhuzamos állam” önigazoló doktrína PSD általi hivatalos meghirdetésében nyilvánult meg.

Ez nemcsak a gyászos rezsim támogatását, valamint a maffiaköztársaság vezetőinek dicsőítését követeli meg a románoktól, hanem a képzelt „közellenség” elleni harcban való részvételt is, a büntetőügyesek lépéseinek mérgező jellegéből fakadó esetleges bírálatokat és bűneik elítélését pedig bármikor állítólagos „hazaárulási” tettekké nyilváníthatja.

Következésképpen a Dragnea által a demokráciák oroszországi, törökországi vagy venezuelai lerombolása közepette kidolgozott doktrína – adott esetben – elméleti igazolást nyújthat majd egy ilyen totalitárius rezsimet szolgáló terror számára.

 

Az alcímeket a szerkesztőség adta.

Hirdetés