Visszafogott, de markáns üzeneteket megfogalmazó tüntetés volt Vásárhelyen

Több ezren gyűltek össze a prefektúra előtt a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium megszüntetése elleni tiltakozáson.
Hirdetés
A Római Katolikus Státus Alapítvány által szervezett tüntetésre egész Erdélyből érkeztek résztvevők, és a jelenlévőket a testvéregyházak vezetői, közöttük Kató Béla erdélyi református püspök is megáldotta.
 
A békés demonstráció közös imádkozással kezdődött, majd Jakubinyi György érsek beszédével folytatódott.
 
 
„A marosvásárhelyi katolikus egyházi oktatást felszámoló diktatúra 40 évig törvényen kívül helyezte ezt az iskolát. A rendszerváltás után eltelt 28 év. 28 év, amely során a jogállamiság újra épült, a lebontott, félresöpört értékek újra előkerülhettek. Értéket teremteni egy jogállamban kötelesség és felelősség. Ez az iskola érték mindannyiunknak. Ezt az értéket védenünk kell.” – fogalmazott a gyulafehérvári római katolikus érsek, a tüntetés szervezője. Hangsúlyozta: védenünk kell az iskolát, és mindenkit, aki az iskoláért küzd.
 
 
„Védenünk kell híveink jogait, hogy szabadon választhassák ezt az iskolát; az iskolába járó gyerekeket, akiknek nevelését szüleik ránk, az egyházi iskolára bízták; az iskola igazgatóját, akit immár 10 hónapja tiltanak el feladata végzésétől és az iskolában tanító tanárokat, akik egyházi engedélyünk elnyerésével itt teljesítik hivatásukat.” – fogalmazott. Az érsek teljes beszéde itt olvasható.
 
 
Nagy Henrietta, a Római Katolikus Teológiai Líceum 12. osztályos diákja beszédében kifejtette: a diákoknak nagyon elege van abból, hogy rajtuk csattan az ostor. „Elegünk van abból, amit velünk, szüleinkkel és tanárainkkal végigcsináltak! Elegünk van ebből az egész csúfolkodásból! Elegünk van a tehetetlenségből! Elegünk van abból, hogy diáktársainkat kihallgatják! Olyan ez az egész, mint az az időszak, amiről a szüleink azt mondták, soha nem jöhet vissza. Hát tévedtek. Visszajött.” – mondta. Teljes beszéde itt olvasható.
 
 
Helyszíni tudósítónk szerint a prefektúra előtti tér zsúfolásig megtelt a demonstrálókkal, csak a téren körülbelül 2500-an lehettek – többségében a gyermekükért, unokáikért aggódó szülők és nagyszülők –, de sokan nem fértek be a térre.
 
A hangulat visszafogott, de a beszédek elszánt üzenetet hordoztak. Valamennyi történelmi magyar egyház képviselte magát, az egyházfők áldást mondottak.  
 
 
A tüntetésen az egyik szülő, Kapás Barna olvasta fel a szervezők kiálltványát, amelyben:
 
1. Felszólították az összes intézményt, amely illetékes a Római Katolikus Teológiai Líceum és ez által a gyermekek helyzetének alakulásában, hogy azonnali hatállyal korrigálják a hiányosságokat, hibákat. Biztosítsák a gyermekeknek az alkotmánynak megfelelően a tanuláshoz való jogot, úgy, ahogyan az őket megilleti: megőrizve a családok egységét, testvért testvértől nem szétszakítva, az általuk és szüleik által választott iskolában! 
 
2. Követelték a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum jogi helyzetének tisztázását, követelték a tanügyminisztertől a kialakult helyzet azonnali megoldását kormányrendelet vagy miniszteri rendelet útján.
 
3. Követelték, hogy a tanügyminiszter hosszabbítsa meg a megbízott iskolaigazgató mandátumát, biztosítsa a tanárok további alkalmazását és az oktatás zavartalan működését.
 
 
A több ezres tömeg skandálások nélkül, a magyar és a székely himnusz eléneklésével és szűnni nem akaró tapssal fejezte ki, hogy egyetért az elhangzottakkal. Sokan gyertyát gyújtottak, és egyházi énekeket énekeltek, aztán csendesen távoztak a marosvásárhelyi prefektusi hivatal előtti térről.
Hirdetés