Ortodox püspök: ha az ország földje az egyház kezén lett volna, …

… bizony nem került volna idegenek karmai közé.
Hirdetés

Az enyhén szólva furcsa sajnálkozás Buzău és Vrancea püspöke, Ciprian szájából hangzott el, egy foksányi könyvbemutató alkalmával.

A magas rangú ortodox egyházi vezető keserűen jegyezte meg, hogy amikor Alexandru Ioan Cuza annak idején szétosztotta az egyházi vagyont, Románia művelhető területeinek és erdeinek egynegyede az ortodox egyház tulajdonát képezte.

Ha ez nem történt volna meg, akkor az idegenek nem tehették volna rá a kezüket a haza földjére. Ugyanis az ősi ortodox egyház statútuma szerint tilos bármilyen egyházi földet eladni. A püspök szerint ez bármikor garancia lehetett volna a román föld védelmére. Ciprian szerint a ma élők sem jobbak a régieknél, sőt, tiszteletlenül viszonyulnak az ősökhöz, akik vérüket adták a hazáért. Hiszen meghagyják a törvényes kiskaput, amelyen keresztül a haza szent földje továbbra is idegen kezekre kerül.

Bezzeg, ha az ortodox egyházé lenne egész Románia, tesszük hozzá, nem minden borzadás nélkül…

Hirdetés