A PNL az alkotmánybírósággal állíttatná vissza a közszolgálati adók autonómiáját

A jelenlegi törvény teljes egészében az állami büdzsére bízza a rádió és tévé finanszírozását.
Hirdetés
Az alkotmánybíróság július 12-én tárgyalja a Nemzeti Liberális Párt alkotmányossági kifogását a Román Rádiótársaság és Román Televíziótársaság működését szabályozó jogszabállyal kapcsolatban. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) kedden jelentette be, hogy megtámadja a Román Rádiótársaság és Román Televíziótársaság működését szabályozó törvényt módosító jogszabályt. 
 
A PNL kéri, hogy az alkotmánybíróság a törvény teljes egészére mondja ki az alkotmányellenesség tényét. A liberálisok szerint ugyanis a jogszabály jelenlegi formájában 
visszafordíthatatlanul tönkreteszi a két nemzeti jelentőségű autonóm intézmény státusát és működését.
Az érvelésben a PNL kifejti, hogy június 20-án a szenátus – döntő fórumként – lényegi módosításokkal fogadta el a tervezetet a képviselőházban elfogadott változathoz képest, ami sérti a kétkamarás parlament alapelveit, ugyanakkor nem tisztázza a két intézmény jogállását azt követően, hogy eltörölték a lakosság által fizetett rádió- és telvízióilletéket.
 
A PNL szerint a szóban forgó jogszabály alapvető alkotmányos jogokat sért, túlságosan nagy hatáskört biztosít az állami hatóságoknak, ami nincs összhangban az Emberi Jogok Európai Bírósága, valamint a Velencei Bizottság előírásaival. 
 
Az indoklásban az is olvasható, hogy az új törvény teljes mértékben ellehetetlenítette a Radio România Internaţional és a TVR Internaţional csatornák tevékenységét azáltal, hogy megszüntette a külhoni románok számára készítendő műsorok finanszírozását. 
 
A PNL hozzáteszi, az új törvény már nem teszi lehetővé nagy jelentőségű kulturális, művészeti vagy sportesemények közvetítésének finanszírozását, ami sérti a román állampolgárok tájékoztatáshoz való jogát.

Hirdetés