Ilyenek az Arany János-emlékérmek

A Magyar Nemzeti Bank sem maradt ki a bicentenáriumi tisztelgésből.
Hirdetés

Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére arany, ezüst és színesfém emlékérmet bocsátott forgalomba a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az érmeket pénteken Budapesten, a Sándor-palotában Áder János köztársasági elnök és Windisch László, az MNB alelnöke jelenlétében mutatták be.

Az arany emlékérme a világ legkisebb aranyérméje gyűjtői sorozatba illeszkedik, az ezüst pedig a magyar költőket bemutató tematikus sorozat része.

Az emlékérmeket Király Vilmos tervezte, mesterjegye a pénzek hátoldalán található. Mindhárom érméből 5000 darab készíthető.

Mutatjuk közelről:

Hirdetés

Innentől pedig csak az olvassa, akit érdekelnek a numizmatikai részletek:

Az aranyérme előoldalán a középmezőben az aranymetszésre utaló motívum jelenik meg, amely tökéletes arányaival Arany kiérlelt, klasszikus költészetét kívánja szimbolizálni. A középpontból indulva enyhe hullámvonalban egy repülő malomkövet jelképezve Arany János néhány jelentős művének címe olvasható. Az alsó köriratban a Toldiból vett idézet, a „Repül a nehéz kő: ki tudja hol áll meg?” szerepel.
Az érme előoldalán található a Magyarország felirat, az 5000 forintos értékjelzés, a „Bp.” verdejel, valamint a 2017-es verési évszám.
A miniarany emlékérme hátlapján Arany János Barabás Miklós metszete alapján készült fiatalkori ábrázolása szerepel, a félköriratban az Arany János felirat olvasható, illetve a költő születési és halálozási dátuma (1817-1882).
Az ezüst- és színesfém érmék képe azonos, csak az értékjelezés tér el, előlapjukon a kötelező éremképi elemeken túl Stróbl Alajos Aranyt ábrázoló emlékművének talapzatán található Toldi Miklós-szobor jelenik meg, félköriratban a „Rémlik, mintha látnám termetes növését” Toldi-idézettel.
A hátlapján Arany János időskori, félalakos ábrázolása látható, mellette névaláírása, középen, két egymás alatti sorban születési és halálozási éve szerepel. A hátlapon olvasható az Arany ars poeticájára utaló, A walesi bárdokból vett „kobzán a dal magára vall” idézet.

Hirdetés